Islamitische Waarden bevorderen een allesomvattende vrede

Het geheel van regels van de Islamitische ethiek is bedoeld om vrede, veiligheid en welbevinden te bevorderen en te handhaven in de maatschappij als geheel. Dit geheel van regels gebiedt broederschap en alle waardevolle dingen die de vrede bevorderen en verbiedt alle handelingen die aanzetten tot het kwade en haat zaaien in de harten en geesten van de mensen. Zodoende zullen, als de leden van de gemeenschap de regels van de Islamitische ethiek toepassen, de mensen vrede, veiligheid, rust en welbevinden krijgen en dat is waar zij van nature naar willen streven. Alle waarden van de Islamitische morele code maken een betere persoon en een eerbaar menselijk wezen met nobele karaktertrekken die wereldwijd bewonderd worden: betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, moed, genereusheid, De belangrijkste maatstaf van de Islamitische zedelijke beginselen is om alle schadelijke en onaangename handelingen,

attitudes en gedragingen waar Allah de Almachtige, Schepper en Heer-Voorziener van de mensheid, afkerig van Is, en daarom onwettig verklaard zijn, te mijden. Als een Moslim één van deze verboden handelingen zou uitvoeren dan loopt hij het risico om óf straf in deze wereld te krijgen door middel van de hiervoor bestemde straffen van de Islamitisch Wet, óf de Toorn van Allah, De Alles-kunnende en Onweerstaanbare in het Hiernamaals. Zoals de moderne Arabische dichter Amir ash- Shu’ara` ash-Shauki omschreef in een gedicht, waarin hij uitlegde dat de naties van mensen niets anders zijn dan hun zeden en karakters
Als de zeden van een natie verdwijnen, dan verdwijnt de natie !