Ներածություն

Իսլամ բառը նշանակում է հնազանդություն Ամենազոր Ալլահին, բոլոր արարածների արարչին եվ Տիրոջը, ամբողջ մարմնով և հոգով, ենթարկվածություն առ այն ինչ նա հրամայել է ու արգելել է Իր լուսաբանված Օրենքով ու կամովին հանձնվելը Իր կամքին եվ Դատաստաններին ու ընդունումները այն ամենի, ինչ կանխորոշել է մարդկանց համար երկրի վրա: Ալլահը ամենաշահեկանն ու գթասիրտն է, ով գիտի բոլոր մարդկանց ճիշտ կարիքները, ով միացնում է ինչը լավ է և զգուշացնում է չարիքից: Նրա պարզաբանված Օրենքը հոյակապ համապատասխանում է տիեզերական կարիքներին, իրավունքներին եվ մարդու պատասխանատվություններին:

Ամենազոր Ալլահը նշում է իր փառահեղ Ղուրանում կապված Մարգարե Իբրահիմի հետ / Աբրահամ/: «Տես, Նրա Տերը ասաց նրան.-Հնազահդվիր / aslim /: Նա ասաց.- Ես հնազանդվում եմ Տիրոջը եվ Տիեզերքի Արարչին» (2:131)

Իսլամական սկզբունքները ներշնչում են բարեգութ

Իսլամ աստվածային կրոնը, կրոն է խաղաղության, գթասրտության, համբերության , բարության և բարեգործության: Այն դեմ է վայրենության, բռնության և դաժանության, որպեսզի պաշտպանել խաղաղություն և արդարություն: Ամենաբարեգործ Ալլահը պնդում է , որ բոլոր մուսուլմանները հետևեն Ալլահի Մարգարեյի ուղղուն , այսպես «Ալլահը գթասրտության մասն է, որ դու վերաբերվես նրբորեն նրանց հետ: Լինեք դաժան կամ սառնասիրտ, նրանք կհեռանան ձեզանից : Այսպիսով, ուշադրություն մի դարձրեք իրենց մեղքերին և խնդրեք , որ Ալլահը ների նրանց և խորհրդակցեք գործերում: Հետո , երբ դուք որոշում եք կայացրել , դրեք ձեր վստահությունը Ալլահի վրա: Քանզի Ալլահը սիրում է նրանց , ովքեր դնում են իրենց վստահությունը նրա մեջ: »
(3:159)

Կարդալ ավելին +

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՋԱԿՑՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆԸ

Եվ ալլահը Ամենամեծն ու հոյակապը ասաց. « Նրանք , ովքեր մերժում են Ալլահին և Նրա Մարգարեներին և նա , ով ցանկանում է բաժանել Ալլահին իր Մարգարեներից, ասելով. « Մենք հավատում ենք որոշներին, բայց մերժում ենք ուրիշներին,» Եվ , ով ցանկանում է վերցնել ուղղություն կես ճանապարհին, Նրանք անհավատներ են ճշտի և Մենք պատրաստել ենք անհավատներին նվաստացուցիչ պատիժ : »
(4:150-151)

Կարդալ ավելին +

Իսլամում արգելված գործողությունների օրինակներ

Բազմաստվածությունը և կռապաշտությունը պատճառ են հակամարտության, քանզի ցեղերը, ազգերը տոհմերը մրցում են ճանաչման գերիշխանության , կապված առասպելաբանության և գաղափարագիտության հետ: Եթե բոլոր մարդիկ պաշտեն Ալլահին, միակ Աստծուն, ապա բռնության մեծ արմատը կվերանա: Ամենավսեմ Ալլահը ասաց.
« Եվ հարցրու նրանց Մեր Մարգարեներից, ում մենք ուղարկել ենք ձեզանից առաջ. «Մենք արե՞լ ենք այլ Աստվածներ պաշտելու համար բացի Ալլահից:»
(43:45)
Կարդալ ավելին +

Իսլամը կառուցում է հիմք ընկերական հարաբերությունների մարդկանց միջև, որոնք հիմնված են հասարակական և ընկերական հետաքրքրությունների վրա բոլորի համար: Երբեք չկա որևէ պարտադրում կամ ուժ ընդունելու Իսլամ: Իսլամը ցանկանում է բարիք բոլորին, անկախ գույնից, դավանանքից, աշխարհագրական դիրքից և ազգությունից: Նրա օրենքները և սկզբունքները խթանում են տիեզերական արդարություն, հանդուրժողականություն և ճշմարտություն: Մուսուլմաններին հրամայված է սիրել հանուն Ալլահի և ատել հանուն Ալլահի ուրիշ հետաքրքրություններ , աշխարհիկ ցանկություններ և քմահաճույքներ: Մարդ չի սիրում կամ ատում անձին ըստ խոսելու, բայց սիրում է լավը և ատում է չարիքը ըստ այդ անձի վերաբերմունքի:
Ամենակարող Ալլահը ասաց «Պահիր ներողամտություն, հրամայիր ինչ ճիշտ է, բայց հեռացիր ինչ ամբարտավան է: » (7:199)

Իսլամը բերում է մարդկանց ամբարտավան մթությունից և անարդարությունից դեպի առաջնորդման լուսավոր կետ և արդարություն: Իմաստուն և Վսեմ Ալլահը ասաց
« Ալլահը Պաշտպան և Դաշնակից է նրանց, ով ունի հավատք. Նա առաջնորդում է մթին խորքերից դեպի լույս: Անհավատները թադութի/ Սատանայի , Կուռքերի , Բռնապետների / ղեկավարները և դաշնակիցներն են , լույսից նրանք առաջնորդում են մթության խորքերը: Նրանք կլինեն ուղեկիցներ Կրակի , բնակվելու այնտեղ / ընդմիշտ/ :» (2: 257 )