ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՋԱԿՑՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆԸ

Որպեսզի խաղաղությունը լինի ճշմարիտ, այն պետք է ենթարկվի մարդու գործունեության բոլոր ոլորտներին, լցնելով կյանքի կարիքները հավասարակշռված և ճիշտ կերպով: Իսլամական օրենքները և ուսմունքները ներառում են հետևյալ սկզբունքները , օրինական ցուցումները և ուղղությունները, ներկայացված որպես օրինակներ, որոնք նպատակ ունեն նպաստել ընդհանուր և պարզապես խաղաղության


Հարգանք մարդու կյանքի

 • Իսլամը արժեքավորում է ամեն մարդկային կյանք և նրա պաշտպանության համար հարկադրում է մահվան տուգանքը / Քիսաս /, կանխամտածված անմեղ սպանության համար: Պատահական և չմտածված սպանությունը ունի ուրիշ տույժ, որը կոչվում է /Դիյահ/ // արյան գումար //, որոշակի գումար , որը տալիս են սպանվածի ժառանգներին, որպես փոխհատուցման գումար: Այս արյան գումարը հավասար է սպանված անձի կորստին, բայց սա ֆինանսական փոխհատուցում է վնասին , որ նրանք տառապել են սիրելիի կորստից: Քավությունը / քաֆարահ / , պետք է կատարվի մարդասպանի կողմից ազատելով ստրուկի կամ կատարելով շարունակական պաս երկու ամիս, քավելու սխալի մեղքը: Եթե մարդասպանը չի կարող պաս պահել օրինական պատճառով, նա պետք է կերակրի վաթսուն աղքատ մարդ լավ ճաշով: Այս քավությունը պաշտանմունքի մի գործողություն է, որով մեղք գործողը փնտրում է Ամենակարող Ալլահի ներողամտությունը իր անմտածված սպանության մեղքի համար: Այս բոլորը արվում է ցուցադրելու մարդկային կյանքի սրբությունը: Իսլամը նախատեսում է դաժան պատիժ դիտմամբ սպանելու մարդկային հոգի, մինչ եթե պոտենցիալ մարդասպանը գիտակցում է , որ նա կսպանվի պատժով ոճրի համար, միգուցե նրանք կմտածեն կրկնակի, մինչ կգործեն ոճիր: Եթե պատիժը լիներ ավելի պակաս , քան խիստ հատուցումը, հանցագործները կշարունակեն իրենց ոճիրները կշարունակեն իրենց ոճիրները: Նույնը վերաբերվում է մեծ և մարմնական պատիժներին, որոնք կոչվում են ՀՈՒԴՈՒԴ / սահմաններ / իսլամում: Մեծ պատիժները իսլամում արդյունավետ են, կարևոր և ազնիվ պատճառով և պահպանել մարդկային կյանքի անվտանգությունը, ինչպես Ամենաիմաստուն և Ամենահզոր Ալլահը ասել է իր Փառահեղ Ղուրանում. «ՔԻՍԱՍՈՒՄ/ Հատուցման Օրենքի Հավասարությունը/, կա Կյանք քեզ համար, Օ , հասկացող մարդ , որ դու կարող ես զսպել քեզ / մեղքից/ »
  (2:179)

  Եվ Ալլահը ասաց. « Այդ հաշվում, Մենք ձեռնադրում ենք Իսրայելի Երեխաներին, որ եթե մեկը սպանում է մարդու – եթե դա լինի սպանության կամ չարիքի տարածման համար երկրի վրա , այն կլինի ինչպես նա սպանում է ամբողջ մարդկությունը և եթե որևէ մեկը փրկում է կյանք , դա կլինի ինչպես նա փրկել է ամբողջ մարդկային կյանքը: Հետո , չնայած եկավ նրանց մոտ Մեր մարգարեները պարզ նշաններով , դեռ, նույնիսկ դրանից հետո շատերը նրանցից շարունակեցին գործել ծայրահեղություն երկրում:»
  (33:37)

  Ավելին, դաժանացած հանցագործներին սպառնում է հավիտենական պատիժ դժոխքի կրակներում, նվաստացման և անվերջ տանջանքի մշտական բնակավայր, Ալլահի բարկության տակ հանդերձյալ կյանքում: Ամենաիմաստուն և Հզոր Ալլահը ասաց «Եթե մարդ սպանում է Հավատացյալի մտադրված, նրա փոխհատուցումն է Դժոխք , մնալ այնտեղ / հավերժ / և Ալլահի անեծքն ու բարկությունը նրա վրա և ահեղ պատիժ է պատրաստված նրա համար »
  (4:93)

  Աբու Բաքրան զեկուցեց. «Ես լսեցի Ալլահի Մարգարեն ասում է . » Երբ երկու մուսուլման կռվում են /հանդիպում/ միմյանց իրենց սրերով, երկուսը և մարդասպանը , ինչպես նաև սպանվածը կգնան Դժոխքի կրակներ: » Ես ասացի. « Օ, Ալլահի Մարգարե, նորմալ է մարդասպանի համար, բայց ինչու՞ սպանվածը: Ալլահի Մարգարեն պատասխանեց.» Նա հաստատ, ուներ մտադրություն սպանել իր ուղեկցին: »
  (Բուխարի)


  Իհարկե, եթե մարդիկ անկեղծ ապաշխարհեն, ապա Ալլահի Գութը և Ներողամտությունը կլինի մեղսագործներին:

Մարդկային կարգավիճակի հավասարություն

 • Բոլոր մարդիկ հավասար են , սա վերաբերվում է և կանանց, և տղամարդկանց: Երբ Ամենազոր Ալլահը ստեղծեց առաջին մարդուն , Ադամին, խաղաղությունը և օրհնանքը Ալլահի լինի նրա վրա , մեր մեծ նախապապին և ամբողջ մարդկության հորը, նա նույնպես ստեղծեց մեր նախատատին, Եվային: Մարդկությունը էականորեն մեկ ընտանիք է և մի ցեղ, այս պատվարժան զույգից: Մարդիկ սկսեցին տարբերվել դրանից հետո, իրենց հավատքով և ենթարկվածությամբ կամ անհավատքով և անենթարկվածությամբ: Ամենազոր Ալլահը ասաց Փառահեղ Ղուրանում. « Օ, Մարդկություն, Մեծարիր Պահապան Տիրոջը , ով ստեղծեց քեզ մի անձից և ստեղծեց իր զույգին և նրանց երկուսից ցրեց անհամար տղամարդ և կանայք , վախեցիր Ալլահից, Որի միջոցով դու պահանջում ես քո փոխադարձ իրավունքները և մեծարիր արգանդները / որոնք ծնեցին ձեզ /, քանզի Ալլահը ամենադետն է ձեզ:»
  (4:1)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց « Բոլոր մարդիկ Ադամի երեխաներն են և Ադամը ստեղծվել է փոշուց: »
  (Ահմեդ)


  Քանի որ փոշին տարբեր գույներից և գծերից է , մարդ նույնպես զարգացել է տարբեր գույներից և գծերից:

  Մարգարե Մուհամեդը ասաց. « Ալլահը ազատել է քեզ անտեղյակության բեռից , հայրերի և նախնիների հանդեպ իր հպարտությամբ: Դուք բոլորդ Ադամից եք և Ադամը փոշուց է: Չկա տարբերություն Արաբի և ոչ Արաբի միջև, ոչ սև մարդու և կարմիր մարդու բացառությամբ բարեպաշտությամբ:»
  (Աբու Դաուդ)

  Մարդիկ հավատում են իսլամական միաստվածության, ինչպես տրվել է Ադամին և խոսում են նույն լեզվով: Ինչպես Ամենազոր Ալլահը ասաց իր Փառահեղ Ղուրանում. «Մարդկությունը, բայց մեկ Ումմա էր/ ազգ և համայնք /, սակայն տարբերվում է / հետագայում /: Դա չէր լինի / որոշակի / բառ, որը գնաց առաջ ձեր Տիրոջից, իրենց տարբերությունները կլուծվեն իրենց միջև: »
  (10:19)

  Մարդ սկսեց տարբերել և տարբերությունների պատճառները ներառում է քանակի աճը, ներգաղթը երկրի տարբեր շրջաններ, տեղական լեզվի և բարբառների զարգացումը և ուրիշ գործոններ:

  Մինչ դեռ Իսլամը տալիս է մարդուն լինել հավասար Ալլահի Օրենքների դեմ անկախ գույնից, ցեղից , լեզվից, հավատքից, երկրից: « Օ, Մարդկություն. Մենք ստեղծել ենք քեզ մեկ / զույգ / տղամարդուց և կնոջից և դարձրել ենք ձեզ ազգեր և ցեղեր , որ դուք կարողանաք իմանալ միմյանց / ոչ թե դուք արհամարհեք իրար /: Իրոք ձեզանից ամենապատվարժանը նա է Ալլահի հայացքում, / նա է/ , ով ամենաառաքինին է ձեզանից: Եվ Ալլահը ունի լիարժեք Գիտություն և լավ տեղեկացված է / բոլոր բաներով/ :»
  (49:13)

  Եվ սովորությունում մենք կարդում ենք , որ Աիշան , թող Ալլահը գոհանա նրանով, զեկուցեց. « Քուրեյշները շատ անհանգստացած էին Մաքզումիա կնոջ համար, որ գործել էր գողություն և զարմացավ , ով կմիջնորդի նրա համար Ալլահի Առաքյալին: Որոշները ասացին ՈՒսամա իբն Զեյդը , որը նրա սիրելին էր և կհամարձակվեր անել այդպես: Այսպիսով Ուսաման խոսեց նրա հետ այդ մասին և մարգարեն ասաց նրան. «Դու միջնորդու՞մ ես, երբ մեկ քրեական օրենքը սահմանված Ալլահի կողմից բռնացած է:» Հետո նա կանգնեց և դիմեց մարդկանց ասելով.« Մարդիկ, մինչ դուք կավիրեք , որովհետև , երբ ազնիվ մարդը նրանց միջից գործում է գողություն, նրանք կթողնեն նրան , բայց երբ թույլ մարդը իրենցից գործում է գողություն , նրանք կիրագործեն օրինական պատիժ նրա վրա: Ալլահով, եթե Ֆաթիման, Մուհամեդի դուստրը գործի գողություն, ես կկտրեյի նրա ձեռքը: »»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

  Բոլոր մարդիկ ազատության և պատասխանատվության հարցերում նույնապես հավասար են: Օմար-իբն- Խատաբը արեց հայտարարություն այս փաստի շուրջ տասնչորս դար առաջ, երբ նա հայտարարեց մեղավոր մուսուլմանին, ով սխալվել էր ոչ մուսուլմանի հանդեպ: « Դու ստրկացրե՞լ ես որոշ մարդկանց , չնայած նրանց մայրերը ծնել են նրանց ազատ: » Յուրաքանչյուր մարդ իսլամի հայացքում ունի ազատության հետևյալ ձևեր ինչպիսիք են.

  • Մտքի և Կարծիքի Ազատություն Ալլահի Մարգարեն , Ալլահի խաղաղությունը և օրհնանքը լինի նրան, հրամայեց մուսուլմաններին հայտարարել ճշմարտություն, արտահայտել ազնիվ կարծիք, խուսափել վախեցնելու ուրիշներին, ինչպես նա ասաց. « Մարդ, ով գիտի ճշմարտությունը և չի հայտարարում այդ, ջահակիր սատանա է : »
   (Թիրմիզի)
  • Մուտքի ազատություն շահելու հարստություն , հանածոներից և երկրի բնական աղբյուրներից: Ամենազոր Ալլահը ասաց. « Այդ Նա է , Ով արել է երկիրը կառավարելի ձեզ համար , այսպիսով , առարկիր նրա մանրէներին և վայելիր Պահպանությունը, ինչ Նա տրամադրում է./ Դուք կվերադառնաք /, Նրան Հարության համար: »
   (67:15)
  • Օրինական եկամուտների և սեփականության ազատության մուտքը: Իսլամը խրախուսում է բոլորին աշխատել շահավետ առևտրում և ունենալ ազատ մուտք օրինական եկամտի: Օրինակ ժառանգությունում Ամենազոր Ալլահը ասաց. « Ինչ թողնվել է ծնողներից և նրա մոտիկներից կա մաս և տղամարդուն, և կնոջը , արդյոք ունեցվածքը մեծ է, թե փոքր, վերջնական բաժին: »
   (Բայհաքի)
  • Փաստորեն , իսլամը դասակարգում է մոնոպոլիզացման գոծընթացը կարևոր, օգտակար և իսլամական գիտելիքները , թաքցնել այն ուրիշներից և չկիսվել դրանցով , աններելի արարք է , որը դարձնում է կատարողին Ամենազոր Ալլահի պատժի և բարկության ստացողը: Ալլահի Մարգարեն ասել է. « Գիտակ մարդը, ում կխնդրեն կիսել գիտությունը ուրիշների հետ և մերժում է անել այդ և թաքցնում է իր տեղեկությունը, կունենա կրակի զենք ու զրահ դրված Դատաստանի Օրը :»
   (Աբու Դաուդ & Թիրմիզի)

   Ազատություն, ընդունել իրավունք ղեկավար դիրքի հասարակության մեջ , եթե անձը ունի անհրաժեշտ որակներ:

   Հնարավորությունը և արդյունավետությունը հիմնական չափանիշ է ունենալու ղեկավար պաշտոն իսլամական հասարակությունում, անկախ գույնի և ցեղի: Օրինակ Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Եթե անձը նշանակված է , Մուսուլմանական գործերի ղեկավար, ապա նշանակում է անձ ըստ հայեցողության, անկախ որակավորումների, նա կարժանանա Ալլահի անեծքին և բարկությանը: Ամենազոր Ալլահը չի ընդունի նրա որևէ գործողություն և այդպիսի մարդը կլինի Դժոխքի կրակներում: » (Հակիմ)

  • Շատ ուրիշ ազատություններ երաշխավորված են իսլամական համակարգում և միայն մի քանիսը նշվեցին:Ազատությունը հաճախ անօգուտ բառ է, մինչ իրական ազատությունը չի լինի, եթե մարդ ստրուկ է իր ցանկություններին, կամ ստրուկ ուրիշների ցանկություններին և փնտրում է լրացնել այդ անբարոյական և անօրինական ձևերով: Մարդը գայթակղվում է այս կեղծ ազատությամբ, հրապուրված Սատանայով, մարդկության անիծված թշնամով , ով նախանձով ատում է մարդկային ցեղը և ով երդում է տվել Ալլահին սպասել իր զորքով, իր զենքով պայքարել երբ և ինչպես հնարավոր է: Ամենազոր Ալլահը ասաց. « Օ, Ադամի երեխաներ, Թող Սատանան չհրապուրի ձեզ նույն ձևով ինչպես նա արեց ձեր ծնողներին արտաքսելու Դրախտից, մերկացնելով իրենց շորերից , որ բացահայտի իրենց ամոթը: Իրոք նա և իր ցեղը դիտում են քեզ դիրքից, որտեղ դու չես կարող տեսնել նրանց / թակարդ գցելու ձեզ:/ Իրոք մենք դարձրել ենք Չարագործներին ընկերներ նրանց , ով չի հավատում:»
   (7:27)

Միությունը և անձեռնամխելիությունը Ալլահի կրոնի ամբողջ մարդկության համար:

 • Ինչպես տիեզերական կրոն Ալլահից ամբողջ մարդկությանը, Իսլամը նպատակ ունի լուսաբանելու ռասիզմի, ազգայնամոլության, կոնֆլիկտ ստեղծող իրավիճակների խնդիրները:

  Իսլամը Ալլահի կրոն է , ինչ տրվել է մարդկանց, որպես միաստվածություն, նույնիսկ չնայած կարող է տարբերվել կախված մարդու իրավիճակներից: Նույն հիմնական առաքելությունը տրված է Ադամ Մարգարեյից մինչև վերջին Մարգարե Մուհամեդը: Ամենազոր Ալլահը ասում է Փառահեղ Ղուրանում.
  « Ալլահը հաստատել է ձեզ համար նույն կրոնը, որ նա հրամայել է Նոյին /նույնապես /, որը մենք ուղարկել ենք ոգեշնչում ձեզ և այն, ինչ մենք հրամայել ենք Աբրահամին, Մովսեսին, Հիսուսին, այն է , որ դուք պիտի մնաք անսասան Կրոնում և սարքեց ոչ մի ստորաբաժանում դրանում: Ճանապարհը , որում դուք կանչում եք նրանց դաժան է նրանց համար, ովքեր երկրպագում են ուրիշ քան Ալլահն է: Իրոք, Ալլահը ընտրում է Իրեն նրանց , ումով Նա գոհանում է և առաջնորդում է Իրեն նրանց , ով թեքվում է դեպի /Նա/ :» (42:13)

  Ամենակարող Ալլահը նույնպես ասաց. « Մենք ուղարկել ենք ձեզ լուսաբանում, ինչպես Մենք ուղարկել ենք այն Նոյին և Մարգարեներին նրանից հետո: Մենք ուղարկեցինք լուսաբանում Աբրահամին, Իսահակին , Իսմայիլին Հակոբին և Ցեղերին, Հիսուսին, Հովհաննեսին , Ահարոնին, Այուբին և Սողոմոնին և Դավիթին մենք տվեցինք Սաղմոսներ: Որոշ Մարգարեներից մենք պատմել ենք պատմություն և ուրիշների մասին , Մենք չենք և Մովսեսին Ալլահը խոսեց անմիջապես: Մարգարեները տվեցին լավ նորություն , ինչպես նաև զգուշացում , այնպես , որ մարդկությունը, Մարգարեների գալուց հետո, կունենա ոչ մի հայտարարություն Ալլահի դեմ , քանզի Ալլահը Բարձրյալն է Հզորությունում և Իմաստունը: »
  (4:163-165)

  Եվ Ալլահը ասաց. «Դա փաստ և պատճառաբանություն էր մեր մասին, որ Մենք տվել ենք Աբրահամին / օգտագործել / մարդկանց դեմ. Մենք բարձրացնում ենք , ում մենք ուզում ենք աստիճան առ աստիճան, քանի որ ձեր Տերը լի է իմաստությամբ և գիտությամբ: Մենք տվեցինք նրան Իսահակին և Հակոբին, բոլորին Մենք առաջնորդեցինք և նրանցից առաջ Մենք առաջնորդեցինք Նոյին և իր սերունդներից Դավիթին, Սողոմոնին, Այուբին, Հովսեփին, Մովսեսին, Ահարոնին , ուստի Մենք պարգևատրում ենք նրանց , ով բարիք է արել: Եվ Զաքարիան և Հովհաննեսը և Հիսուսը և Էլիասը, բոլորը գտնվում են Առաքինի դիրքում:»
  (6:83-86)

  Մարդու գոյատևման Տերը, Ալլահը , Ամենազորը ուղարկել է նրանց բոլորին նույն կոչով. « Օ, իմ մարդիկ: Պաշտեք Ալլահին , Դուք չունեք այլ Աստված բացի Նա:»
  (11:50, 61,84 ....)

  Ամենակարող Ալլահը ասաց. « Ասա, մենք հավատում ենք Ալլահին և լուսաբանմանը տրված մեզ և Աբրահամին , Իսմայիլին , Իսահակին , Հակոբին և Ցեղերին և որ տրված է Մովսեսին և Հիսուսին և որ տրված է բոլոր Մարգարեներին իրենց Տիրոջից, մենք տարբերություն չենք դնում ոչ մեկի կամ մյուսի մեջ, նրանցից և մենք ենթարկվում ենք Ալլահին, /Իսլամին / :»
  (2:136)

  Որպես այսպիսին, ամեն մուսուլման պարտավորված է հավատքով և հանգանակությամբ, հավատալու բոլոր առաքյալներին և Մարգարեներին, , հավատան Աստվածային Գրքերին և Գրերին, լուսաբանված և ուղարկված նրանց: Հարգել և պատվել ամեն Աստվածային Օրենք տրված Ալլահից, նախորդներին և հավատալ նախորդ Գրքի հետևորդների եղբայրությանը, ով խրախուսում է Մուհամեդի առաքելությունը: Իսլամի Ուղերձը , որը տրվել է Մուհամեդին, վերջին Աստվածային Ուղերձն է մարդկությանը, ինչպես ասել է Ալլահը. «Մուհամեդը հայր չէ, որևէ ձեր մարդու, բայց / նա / Ալլահի Մարգարեն է և վերջինը Մարգարեներից և Ալլահը ունի լիարժեք գիտություն բոլոր բաների : »
  (33:40)

  Այսպես Վերջին Աստվածային ուղերձը իսլամի, ինչպես լուսաբանվել է Մարգարե Մուհամեդին, Ալլահի խաղաղությունն ու Օրհնանքը լինի նրա վրա, չեղյալ է հայտարարում բոլոր նախորդ ուղերձները: Ոչ մի դեպքում չեղյալ հայտարարելը չի մերժում նախորդ ուղերձները, բայց նրանք այլևս արդյունավետ չեն: Այսուհետև, միայն Իսլամն է կրոն ընդունելի Ալլահին , Գերագույն Տիրոջը, ինչպես Ամենաիմաստունը ասաց. « Եթե որևէ մեկը ցանկանում է կրոն ուրիշ քան Իսլամն է / ենթարկությունը Ալլահին /, երբեք չի ընդունվի նրանից և Այս կյանքից հետո , նա կլինի նրանց շարքերում, ով պարտվել է:»
  (3:85)

  Իսլամը կոչում է նախորդ Աստվածային Ուղերձի հետևորդներին հավատալ Իսլամի ուղերձին , լուսաբանված Մուհամեդին , ինչպես ասել է Ամենակարող Ալլահը. « Այսպիսով, եթե նրանք հավատան նույնին , ինչ դուք եք հավատում , ապա նրանք / ճիշտ են /, առաջնորդված են , բայց եթե նրանք թեքվեն , նրանք միայն խաբկանքի մեջ են և Ալլահը կլինի բավարար ձեր համար ընդդեմ նրանց: Եվ նա լսողն ու իմացողն է : » (2:137)

  Եվ ալլահը Ամենամեծն ու հոյակապը ասաց. « Նրանք , ովքեր մերժում են Ալլահին և Նրա Մարգարեներին և նա , ով ցանկանում է բաժանել Ալլահին իր Մարգարեներից, ասելով. « Մենք հավատում ենք որոշներին, բայց մերժում ենք ուրիշներին,» Եվ , ով ցանկանում է վերցնել ուղղություն կես ճանապարհին, Նրանք անհավատներ են ճշտի և Մենք պատրաստել ենք անհավատներին նվաստացուցիչ պատիժ : » (4:150-151)

  Բոլոր տեսակի անհավատությունները կտրականապես մերժվում է Ալլահի կողմից. «Ինչ վերաբերվում է նրանց, ով բաժանում է իրենց կրոնը և դառնում են սեկտանտներ, դու պիտի չունենաս ոչ մի մաս նրանց ամենաքիչը, նրանց գործը Ալլահի հետ է. Նա վերջում կպատմի նրանց ճշմարտությունը ամեն ինչ արել են: Նա, ով արել է բարիք կունենա /պարգև / տաս անգամ շատ իր հաշվին. Նա ով արել է չարիք միայն կվարձատրվի ըստ իր չարիքի, ոչ մի սխալ պիտի լինի նրանց: Ասա. ՛՛Իրոք, իմ Տերը առաջնորդել է ինձ ուղղու, որը ուղիղ է , ճշտի կրոնը, Ճանապարհ/ ուղղի/ Աբրահամի, ճիշտը հավատքում և նա իրոք չի զուգակցել աստվածներ Ալլահի հետ: Ասա. Իրոք, իմ աղոթքը և զոհաբերության ծառայությունը, իմ կյանքը և իմ մահը /բոլորը / Ալլահինն է , Աշխարհների Տիրոջը և Պահապանին, Նա չունի զուգընկեր. Սա ես հրամայվել եմ և ես առաջինն եմ նրանց միջից, ով ենթարկվում է Ալլահին /իսլամին/: (6:159-163)

  Իսլամը նույնպես ձգտում է հարգել այն մարդկանց զգացմունքները, ովքեր տարբեր են կրոնում և մեղադրում են վիրավորական լեզու ընդդեմ նրանց, ով տարբերվում է մուսուլմաններից հավատքով, ինչպես Ալլահը հրամայել է. «Մի հայհոյի նրանց, ում նրանք կոչում են Ալլահի դեմ, չլինի նրանք հայհոյեն Ալլահին իրենց անտեղյակությամբ չնայած: Դրանով Մենք արել ենք գայթակղիչ ամեն մարդու իր իսկ արարքները: Վերջում, նրանք կվերադառնան իրենց Տիրոջը և մենք հետո կասենք նրանց ճշմարտությունը այն ամեն ինչ նրանք արել են: » (6:108)

  Իսլամը հրամայում է Մուսուլմաններին գրավել ոչ մուսուլմաններին դեպի իրենց հավատքը իր գեղեցկությամբ, վերաբերմունքով, առաջնորդությամբ, ինչպես դեմ են առաջնորդման, որ միայն Ալլահն է տեղավորում նրան, ում ուզում է: Ամենակարող Ալլահը ասաց Ղուրանում. «Ասա, Ճիշտը ձեր Տիրոջից է, Թող նա , ով ցանկանում է հավատալ, հավատա, նա ով կարող է մերժել ու չհավատալ, քանի որ չարիք գործողներին Մենք պատրաստել ենք Կրակ, որի/ ծուխը և հրերը /, ինչպես պատ է և վրանի առաստաղ, կտանի նրան, եթե նրանք աղերսեն օգնություն, նրանք կվարձատրվեն ջուր, ինչպես հալած արույր, որը կշոգեխաշի իրենց երեսները. Ինչ անհամար է թախտը թիկնելու վրան:» (18:29)

  Իսլամը արտահայտում է արդարություն և տալիս է այն, նույնիսկ հավատացյալներին: Ամենազոր Ալլահը ասում է Փառահեղ Ղուրանում. «Հիմա հետո, այդ պատճառով կոչիր / նրանց Հավատքի / և կանգնիր անսասան, ինչպես դու հրամայված ես , ոչ էլ հետևիր իրենց զուր ցանկություններին, բայց ասա. «Ես հավատում եմ Գրքին, որը Ալլահն է ուղարկել և ինձ հրամայված է դատել արդար ձեր միջև: Ալլահը մեր Տերն է և ձեր Տերը, մեզ համար/ պատասխանատվություն է / մեր արարքներին և ձեզ համար / պատասխանատվությունը / ձեր արարքների, չկա մրցակցություն ձեր և մեր միջև / այս բանում /: Ալլահը կբերի մեզ միասին և դեպի Նա է / մեր / վերջնական նպատակը: »» (42:15)

  Իսլամը տվեց մարդուն լիովին ազատություն ընտրության , կապված հավատքի հետ: Նրանք կարող են ընդունել կամ մերժել հավատք: Իսլամը տվեց ազատություն Գրքի և նախորդ Գրերի մարդկանց պահպանել իրենց հավատքը: Իսլամը մերժում է քանդումը եկեղեցիների և սինագոգերի: Իսլամը արգելում է կոտրել և ավիրել քրիստոնյաների խաչը: Ալլահի Մարգարեն ասել է կապված նախորդ Գրերի մարդկանց. « Թող նրանց մենակ հավատքի գործերում: » (Թաբարի)

  Իսլամը տալիս է նախորդ Գրերի մարդկանց իրավունքներ, ինչպես նրանց օրենքներն են թելադրում, ուտել խմել և հագնել , ինչ նրանց կրոնը թույլատրում է նրանց: Իսլամը նույնպես թույլ է տալիս նրանց իրագործել իրենց կրոնը ամուսնության, հարաբերությունների, ամուսնալուծության և ուրիշ հարաբերություններում:

  Ցուցադրելով գործնական օրինակ Օմար իբն ալ Խատաբը, երկրորդ խալիֆը դիմեց այդպիսի դրույթների, երբ նա եկավ Երուսաղեմի Հարության եկեղեցի և ժամանակը Մուսուլման աղոթողների մտնել: Օմարը թողեց եկեղեցի և գնաց դուրս և առաջարկեց աղոթքը եկեղեցուց դուրս և տեղեկացրեց եկեղեցու վանականին.
  «Եթե ես առաջարկեյի իմ աղոթքը Եկեղեցու ներսում , որոշ մուսուլմաններ կարող էին հայտարարել ապագայում , որ Եկեղեցին տեղ է , որտեղ Օմարը աղոթել է և վերցրել է այն ինչպես պատճառ ավիրելու Եկեղեցին և դարձնել Մզկիթ նրա տեղում: [Զեկուցված Իմամ-իբն Ջարիր աթ- Թաբարիի Պատմությունից]

  Օմարը առաջարկեց վստահության խոստում ինչպես հետևյալն է,
  « Սա անվտանգության խոստումն է առաջարկված Օմար- իբն- ալ Խատաբի, Հավատացյալների ղեկավարի կողմից, Լեայի բնակիչներին, որպես խաղաղություն: Օմարը տալիս է իր խոստումը ունենալու խաղաղություն և անվտագություն իրենց կյանքերին , հարստության, եկեղեցիներին, խաչերին և բոլոր իրենց անվանումներին: Նրանց եկեղեցիները չպետք է գրավել, ավիրել, փոքրացնել չափերը, չսահմանափակել քրիստոնյաներին սեփականաշնորհել ունեցվածք եկեղեցիների շուրջ: Քրիստոնյաներից չպիտի վերցվի անօրինական ձևով և որ քրիստոնյաները չպիտի ստիպվեն իրենց կամքին դեմ / ընդունել իսլամ :» [Զեկուցված Իմամ-իբն-Ջարեր- աթ – Թաբարիի պատմությունից]

Պտղաբեր համագործակցության խրախուսում Մուսուլմանների և Գրքի Մարդկանց միջև /հրեա և քրիստոնյաներ /

 • Համագործակցությունը հիմնված է ընդհանուր հետաքրքրության և հարգանքի վրա և նպատակ ունի ծառայելու ամբողջ հասարակության հետաքրքրություններին: Ամենակարող և Իմաստուն Ալլահը հայտարարել է ինչպես ընդհանուր կանոն: « Օգնեք միմյանց արդարությամբ և երկյուղածությամբ և մի օգնեք մեկը մյուսին մեղքում և թշնամությունում և վախեցիր Ալլահից, քանզի իրոք Ալլահը ուղիղ է պատժում : »
  (5:2)

  Իսլամը հորդորում է իր հետևորդներին ունենալ իմաստալից և անկեղծ երկխոսություն նրանց հետ , ովքեր տարբեր են իրենց կրոնում ինչպես Ամենաիմաստուն Ալլահը հրամայել է. « Մի վիճիր Գրքի Մարդկանց հետ, բացի ավելի լավ բաների համար, մինչ դա կլինի նրանց հետ, ովքեր պատճառում են վնաս և ասում են. ՛՛ Մենք հավատում ենք Լուսաբանմանը, որը եկել է մեզ և որը եկել է ձեզ , մեր Աստվածը և ձեր Աստվածը Մեկն է և նրանց ենք մենք ենթարկվում»:
  (29:46)

  Փաստորեն մոտեցումը , որով Իսլամը կոչում է մարդկանց իր հավատքի , որը հիմնված է արդար երկխոսության վրա և բերում է մարդկանց միասին դեպի Ամենազոր Ալլահի Խոսքը և դեպի նրա Ուսմունքը և Աստվածային Ուղերձը ինչպես Ալլահը ասել է. «Ասա, Օ Գրքի Մարդիկ,Եկեք համաձայնության ընդհանուր կետերի , ձեր և մեր միջև, որ մենք պաշտում ենք ոչ ոքի բացի Ալլահից, որ մենք չենք դնում զուգընկեր Նրա հետ և որ մենք չենք կանգնեցնում մեր միջից Տերեր և տիրակալներ քան Ալլահն է: Եթե հետո նրանք ետ շրջվեն ասա. «Վկայիր, որ մենք ենթարկվում ենք Ալլահին /Իսլամին/:»»
  (3:64)

Անկեղծություն և մաքրություն ուրիշներին խորհուրդ տալու

 • Ալլահի բոլոր մարգարեները տվեցին անկեղծ խորհուրդներ իրենց մարդականց և անկեղծ խորհուրդը և մտադրությունների մաքրությունը իսլամի տարբերվող գիծն է: Մարգարեն , խաղաղություն և օրհնանքը Ալլահի լինի նրա վրա, ասաց, ինչպես նշում է Աբու Հուրեյրան. ՛՛ Ալլահի Մարգարեն, Ալլահի օրհնանքը և խաղաղությունը լինի նրան , մի անգամ ասաց « Ով , ձեր միջից , կկրի իմաստության հետևյալ խոսքերը, գործիր նրանց և սովորեցրու նրանց դեպի ուրիշները, ով նույնպե՞ս կգործի նրանց վրա »,» Աբու Հուրեյրան , թող Ալլահը գոհանա նրանով, պատասխանեց դրականորեն: Դրա հիման վրա Ալլահի Մարգարեն, թող Ալլահի խաղաղությունը և Օրհնանքը լինի նրա վրա, բռնեց Աբու Հուրեյրայի ձեռքը, թող Ալլահը գոհանա նրանով, և հաշվեց հինգ կետ , ինչպիսիք են. 1. Խուսափիր ամեն ինչից, ինչ Ալլահի կողմից արգելված է , դրանով դու դառնում ես Ամենակարող Ալլահի լավագույն պաշտողը: 2. Ընդունիր, ինչ Ալլահը կանխորոշել է քեզ համար, դրանով դու կլինես հարուստ մարդ: 3. Լավ եղիր հարևաններիդ, դրանով դու կդիտվես որպես հավատացյալ: 4. Սիրիր ուրիշներին այն, ինչ կսիրես քեզ համար, դրանով դու կդիտվես որպես մուսուլման: 5. Նվազեցրու քո ծիծաղը, քանզի շատ ծիծաղը պատճառ կդառնա սրտին մեռնելու:»
  (Թիրմիզի)


  Իմաստը կոչում է բոլոր մուսուլմաններին տալ իմաստալից, անկեղծ խորհուրդ բոլոր մարդկանց:

  Սա հիմնված է Ալլահի Մարգարեյի հայտարարության վրա. « Իսլամը խորհրդի կրոն է: »Մարդիկ տեղեկացան, «Օ, Ալլահի Մարգարե, Ո՞ւմ պիտի առաջարկվի խորհուրդ: Ալլահի Մարգարեն, թող Ալլահի Օրհնանքը և Խաղաղությունը լինի նրա վրա ասաց. « Ալլահին. Նրա Գրքերին, Մարգարեյին, Մուսուլմանների ղեկավարներին և Մուսուլմանների ընդհանուր մարմնին :»»
  (Մուսլիմ)

  Այս սովորույթի բացատրությանը կարող ենք ասել. Ալլահին մաքուր խորհուրդը Միայն Նրան պաշտելն է ամբողջ սրտով, մերժել որևէ մրցակից նրան, կռապաշտել , հիշել Ամենակարող Ալլահին իր գեղեցիկ ածականներով և Օրհնված անուններով, ընդունել ամբողջովին, որ Ալլահը միայն պատասխանատու է արարածների գործերին, հավատալ , որ ինչ Ալլահը ցանկանում է, տեղի կունենա և ինչ Նա չի ուզում, երբեք տեղի չի ունենա և հետևել Ալլահի պատվիրաններին և դադարել բոլոր գործողությունները, որ Նա արգելել է: Ալլահի Գրքի խորհուրդը այն է . որ հաստատ հավատալ Աստվածային Գրերին , Իր Մարգարեյին , Մուհամեդին և ընդունել բոլոր օրենքները այնտեղի: Ալլահի Մարգարեյի մաքուր խորհուրդն է , երթարկվել ինչ նա հրամայում է, հեռանալ ինչից նա խուսափում էր, հավատալ նրա խոսքերին, սիրել և հարգել նրան , պատասխանել նրա կոչին , ուղղություններին և պրոպագանդել այդ մարդկանց մեջ: Մաքուր խորհուրդը կապված Մուսուլմանների ղեկավարությանը այն է , հավատալ ղեկավարներին մինչ նրանք չեն կոչում կանոնների , որով չէք ենթարկվի Ալլահի և Նրա Մարգարեյի պատվիրաններին, օգնել նրանց առաջնորդելու իրենց լավ բաների, չընդվզել և չկռվել նրանց դեմ, քանի դեռ նրանք հետևում են իսլամին և նրա կանոններին իրենց կառավարմամբ և առաջարկել նրանց մաքուր և բարի խորհուրդ: Մաքուր խորհուրդը Մուսուլմաններին, այն է, որ ուղեկցեն նրանց դեպի լավը և հոգևոր և աշխարհիկ գործերում: Օգնել նրանց հասնել իրենց նպատակներին, պաշտպանել անհարմարություններից և ցանկանալ նրանց այն, ինչ կցանկանան իրենց և ատել պատճառել նրանց վնաս , ինչպես կատի վնասել իրեն:

Խրախուսել բարին և արգելել չարը

 • Մուսուլմաններին հրամայվում է հաստատել խրախուսելի բան , որը առաջնորդում է դեպի լավը և արգելում է չարիքը հիմնված մարդու հնարավորությունների, գիտության և հեղինակության, որպեսզի ապահովեն խաղաղություն և կայունություն համայնքում և հասարակության մեջ և պայքարեն կորուպցիայի, ճնշման և «Ջունգլիների Օրենքի» դեմ: Ամենաիմաստուն Ալլահն ասաց. « Օգնեք մեկը մյուսին արդարությամբ և երկյուղածությամբ և մի օգնեք մեկը մյուսին մեղքում և թշնամության մեջ. և վախեցեք Ալլահից, իրոք Ալլահը խիստ է պատժի մեջ: »
  (5:2)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց .«Ով տեսնում է չարիք պիտի ուղղի այն իր ձեռքով, եթե ընդունակ չէ, ուրեմն թող ուղղի այն լեզվով, եթե մարդ ընդունակ չէ նույնիսկ դա, ապա ամենաքիչը պիտի չհավանի այն իր սրտում ;»
  (Մուսլիմ)

  Մարգարեն արեց համեմատություն այն մարդկանց մասին, ով անում է չարիք և վնասում է ուրիշներին իր մեղքերով: «Օրինակը , ովքեր պահպանել են Ալլահի սահմանները և նրանք ոչ, նման են մի խումբ մարդկանց , ովքեր ճամփորդում են նավով: Նավաստիները որոշեցին պառակտել քշողներին , այնպես , որ մի մասը նրանցից գնաց վերին տախտակամած մինչ մյուս մասը գնաց ներքևի տախտակամած: Երբ ներքևի տախտակամածի մարդիկ ցանկանան ստանալ ջուր գետից, նրանք ստիպված էին գնալ վերին տախտակամած և հարցնել նրանց: Նավի ներքևի տախտակամածի գրավողները որոշեցին փոս անել իրենց մասի նավի պատին: Եթե վերին տախտակամածի մարդիկ թույլ տան նրանց իրագործել իրենց ծրագիրը , նրանք բոլորը կխեղդվեն և կսուզվեն ջրում: Բայց եթե վերին տախտակամածի մարդիկ մերժեն թողնել նրանց փոս անել և սահմանափակեն նրանց, նրանք բոլորը կփրկվեն:»
  (Բուխարի)

  Ամենակարող Ալլահը տեղեկացրեց , որ իր զայրույթը իջնում է նախորդ ազգերի վրա , ինչպես արդյունք իրենց մերժման հետևել բարիքին և մերժել չարիքը: «Ոչ էլ նրանք միմյանց անարդարությունները, որոնք նրանք սովորել են գործել. Չարիքը իրոք արարքներ են , ինչ նրանք արել են :»
  (5:79)

Իսլամի պաշտման ձևերը խրախուսում են եղբայրություն և արժեքներ.

 • Իսլամում պաշտման բոլոր ձևերը համահունչ են բնությանը և ներկայացնում են եղբայրություն և խաղաղություն: / ՇԱՀԱԴԵՆ /հավատքի վկայությունը /, ՍԱԼԱԹ / աղոթք /, ԶԱՔՅԵ / բարեգործություն /, ՍԱՈՒՄ / պաս/, ՀԱՋ / ուխտագնացություն /, ԱՄՐ-ԲԻԼ- ՄԱՐՈՒՖ-ՈՒԱ ՆԱՀՆԻ ԱՆԻԼ-ՄՈՒՆՔԱՐ / հրամայել բարիք և մերժել չարիքը/, Ջիհեդ /պայքար / պարտադիր են բոլոր մուսուլմաններին , ովքեր ի վիճակի են լրացնել պահանջները, ըստ իրենց ունակությունների: Դառնալ մուսուլման ուղղակի պետք է հայտարարել վկայություն հավատքի LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD –UR –RASULULLAH / Չկա աստված բացի Ալլահից և Մուհամեդը նրա մարգարեն է /:

  Միասնական աղոթքում մուսուլմանները կանգնում են իրար կողք շարքով, առանց դասակարգման և տարբերության նրանց մեջ: Զաքյեն ներկայացնում է վեհանձնություն և սոցիալական համագործակցություն հասարակության աղքատների և հարուստների միջև: Պասը օգնում է հասկանալ բոլոր մարդկանց հիմնական կարիքները և ղեկավարել հիմնական ֆիզիկական ցանկությունները: Հաջը մեծ հավասարություն է, մինչ բոլորը հագնում են պարզ, սպիտակ զգեստ և ներկայացնում են նույն ծեսերը հիշելու Մարգարե Աբրահամին և Մեքքայի փառաբանումը: Խրախուսել լավը և մերժել չարիքը և «Ջիհեդը» իր սահմանումով նշանակում է պահպանել և ներկայացնել ամենը ինչ բարի է և պայքարել չարիքի և բարոյական կորուպցիայի դեմ:

ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ Է ՓՆՏՐԵԼ ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԻՔ

 • Ալլահը ասաց. « Նա՞ է, ով պաշտում է նվիրված գիշերվա ժամերին տարածելով իրեն , կամ կանգնած / պաշտելով/ , ով վերցնում է ուշադրություն հանդերձյալ կյանքի և ով դնում է իր հույսը իր Տիրոջ Գթության վրա / ինչպես, ով չի /: Ասա , նրանք հավասա՞ր են , նրանք ովքեր գիտեն և նրանք ովքեր չգիտեն: Դա նրանք են , ովքեր ապրում են ըմբռնումով , որ ստանան հորդոր: »
  (39:9)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Փնտրել գիտելիք պարտադիր է ամեն մուսուլման :»
  (Թիրմիզի. Իբն Մաջահ & Բայհաքի)

ՇՐՋԱԿԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

 • Իսլամը հրամայում է Մուսուլմաններին պաշտպանել շրջական և զգուշացնել ընդեմ ավերումի և աղտոտման: Ընդհանուր կանոնն է ինչպես Ալլահը ասաց

  The general rule is as Allah says: « Մի գործիր չարիք երկրի վրա , երբ այն սահմանված է և կոչ ենք անում Նրան / Ալլահին աղոթքում/ վախով և կարոտով, քանզի Ալլահի գութը միշտ նրանց մոտ է, ով բարիք է անում :»
  (7:56)

  Նույնպես Ամենակարող Ալլահը ասաց «Կա մարդու տեսակ , ում ելույթը այս աշխարհի կյանքի կարող է ապշեցնել ձեզ և նա կոչ է անում Ալլահին վկայել ինչ կա իր սրտում , բայց նա ամենավիճելին է թշնամիների: Երբ նա թեքում է իր մեջքը , նրա նպատակն է տարածել չարիք ամենուր երկրի միջոցով և ավիրել մշակաբույսերը և եղջերավոր անասունները: Բայց Ալլահը չի սիրում չարիք»:
  (2:205-5 )

  Ամենաբնական աղբյուրները մաքուր ջրի , օդի և պարարտ հողի պաշտպանված են ընդհանուր բարիքի: Օրինակ , Մարգարեն հրամայել է ջրի պահպանման ասելով մուսուլմաններին չկորցնել ջուր լվալու և լվացվելու ժամանակ, նույնիսկ, երբ մարդ օգտագործում է հոսող գետի ջուր և նա արգելում է մարմնի մասերի լվալը ավելի քան երեք անգամ ասելով. « Նա , ով ավելացնում է դրա վրա,/ավելի քան երեք / անում է սխալ և անարդարություն :»
  (Նասսե)

  Ալլահի Մարգարեն արգելեց մարդկանց միզել լճացած ջրերում:
  (Մուսլիմ)

  Իսլամը նույնպես արգելում է մարդկանց դնել որևէ աղբ հասարակական անցումների կենտրոնում կամ ընտրված ստվերոտ տեղերում , որը մարդիկ օգտագործում են հանգստանալու:
  Սոցիալական խնդիրները ներառում են աջակցություն որբերին , կարիքավորներին և աղքատներին.

  Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Տուր լրիվ չափ , երբ դու չափում ես և կշռիր կշեռքի հավասարակշռությամբ , որը ուղիղ է , որը ամենահամապատասխանն է և ամենաձեռնտուն է վերջնական որոշման:»
  (17:35)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Որբի հովանավորը և ես Դրախտում այսպես ենք / և նա պահեց իր երկու մատները, ցուցամատը և միջնամատը, իրար նշելով ինչքան մոտ են նրանք /»:
  (Թիրմիզի)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Ալլահով, մարդ չի դառնա հավատացյալ մինչև նա սիրի իր եղբոր համար, ինչ նա սիրում է իր համար:»
  (Մուսլիմ)

Ձիրքի սկզբունքները.

 • Ձիրքերը իսլամում երկու տեսակի են: Անձնական ձիրք. Այս տեսակը նվիրված է անձի սերունդներին, ովքեր ներկայացնում են այսպիսի ձիրք: Օժտված անձի սերունդները և ընտանիքի անդամները կլինեն բարեկեցիկ և նրանք կարիք չեն ունենա խնդրել ուրիշներին նվիրաբերել նրանց: Այս տեսակը ունի համաձայնեցում, ամեն դեպքում, միջոցների ֆոնդը կտրվի հասարակական հետաքրքրություններին, բարեգործական աշխատանքների առ դոնորի վերջին սերունդի մահով:

Հասարակական ընդհանուր ձիրք

 • Այս տեսակը նվիրված է բարեգործական աշխատանքների, ինչպիսիք են հիվանդանոցների, դպրոցների, ճանապարհների, հասարակական գրադարանների, մզկիթների, որբանոցների, համայնքային կենտրոնների, ծերանոցների և ուրիշ շահավետ ծրագրերի հետ: Այս բոլորը ընդհանուր հասարակական հետաքրքրություններ են համայնքի և հասարակության համար: