ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԻՍԼԱՄՈՒՄ , ՈՐՈՆՔ ՕԳՆՈՒՄ ԵՆ ՆՊԱՍՏԵԼ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆԸ

Իսլամը մեղադրում է հետևյալ գործողությունները և խիստ արգելում է իրենց իրականացումը խաղաղության և անվտանգության ուղղում և վերացնում է թշնամությունը, ատելությունը, ագահությունը, դժգոհությունը, որոնք հակամարտություների և բռնությունների հիմքերի պատճառներ են:

 • Բազմաստվածությունը և կռապաշտությունը

  Բազմաստվածությունը և կռապաշտությունը պատճառ են հակամարտության, քանզի ցեղերը, ազգերը տոհմերը մրցում են ճանաչման գերիշխանության , կապված առասպելաբանության և գաղափարագիտության հետ: Եթե բոլոր մարդիկ պաշտեն Ալլահին, միակ Աստծուն, ապա բռնության մեծ արմատը կվերանա: Ամենավսեմ Ալլահը ասաց

  « Եվ հարցրու նրանց Մեր Մարգարեներից, ում մենք ուղարկել ենք ձեզանից առաջ. «Մենք արե՞լ ենք այլ Աստվածներ պաշտելու համար բացի Ալլահից:»»(
  (43:45)

  Ամենափառահեղ Ալլահը ասաց. « Եվ Մենք չուղարկեցինք մարգարե ձեզանից առաջ, բացի որ Մենք պարզաբանել ենք նրան, որ չկա Աստված արժանի պաշտելու բացի Ինձանից , այսպիսով պաշտեք Ինձ:»
  (21:25)

  Ալլահը Ամենակարող ասաց « Եվ իրոք , Մենք ուղարկել ենք ամեն մի համայնքից Մարգարե / ասելով/ ՛՛Պաշտիր Ալլահին / միայն / և խուսափիր Թադութից/ Սատանայից, կուռքերից, բռնակալներից:»
  (16:36)

  Ամենակարող Ալլահը ասաց. « Նրանք , ովքեր հավատում են Ալլահի ճանապարհի պայքարին և նրանք չեն հավատում Թադութին/ Սատանային, կուռքերին, բռնապետներին/, պայքարի ճանապարհին: Այսպիսով պայքարեք Սատանայի հետևորդների դեմ; Իրոք, Սատանայի սյուժեն տկար է:»
  (4:76)

 • Կախարդությունը և հմայությունը ամեն ձևերով

  Այս արգելքը հիմնված է տարբեր վկայությունների վրա , ինչպիսին է Ալլահի ասածը, «Բայց ոչ մեկը այս երկուսից/ հրեշտակներից Հարութ և Մարութ/ սովորեցրեց որևէ մեկին/ կախարդություն/, մինչ նրանք ասել են,/ զգուշացրել նրանց/. «Իրոք, մենք արահետ ենք, այսպիսով դարձեք անհավատ:»»
  (2:102)

  Եվ Ալլահի Մարգարեյի հադիթում ասվում է « Խուսափեք յոթ ավերիչ բաներից: Մարդիկ տեղեկացան. Օ, Մարգարե Ալլահի, որո՞նք են այս ավերիչ բաները» Նա ասաց.« Դրանք են զուգակցելով ուրիշին Ալլահի պաշտմանը, կախարդության և հմայության բոլոր տեսակները, անմեղ հոգի սպանելը առանց որևէ օրինական պատճառի, գործ ունենալը տոկոսի և վաշխառություն, ուտելը և չարաշահումը որբերի միջոցների, ճակատամարտից փախնելը, կեղծ մեղադրելը անմեղ կին հավատացյալին շնանալու մեջ, դավաճանությունը կամ անբարոյականությունը և կաշառակերությունը:»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

Ագրեսիա և Ճնշում

 • Ալլահն ասաց .«Մեղադրանքը միայն նրանց դեմ է , ով ճնշում է մարդուն սխալ արարքով և ամբարտավան ձևով ոտնահարում են սահմանից դուրս երկրի, չենթարկվելով ճշտին և արադարությանը, այսպիսի մարդկանց համար կլինի ծանր պատիժ:»
  (42:42)

  Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Ասա, Բաները , որ իմ Տերը իրոք արգելել է, դրանք են ամոթալի արարքները թե բաց, թե փակ , մեղքեր և ոտնձգությունններ ճշտի և արդարության դեմ, դնել գործընկերներ Ալլահին, որի համար նա չի տվել իշխանություն և ասել բաներ Ալլահի մասին, որի համար դու չունես գիտելիք:»
  (7:33)

  Ամենակարող Ալլահը նույնպես ասաց. «Եթե մեկը հեթանոս բազմաստվածներից խնգրի ձեզանից ապաստան, շնորհիր այն նրան, այնպես, որ նա կարողանա լսել Ալլահի խոսքը և հետո պահիր նրան այնտեղ, որտեղ նա կարող է ապահով լինել: Դա նրա համար է , որ նրանք մարդիկ են առանց գիտելիքների:»
  (9:6)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց « Զգուշացեք անարդարությունից, քանզի ճնշումը կլինի խավար Հարության Օրը և խուսափիր ժլատությունից, որովհետև այն խավարեցրեց նրանց, ով քեզանից առաջ էր: Այն հրահրել է նրանց թափել արյուն և վերաբերվել անօրինականին ինչպես օրինական:»
  (Մուսլիմ)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Ալլահը ոգեշնչում է ինձ, եղիր խոնարհ այնպես, որ ոչ մեկ չճնշի ուրիշի և ոչ ոք չպարծենա հպարտությամբ մյուսի վրա:»
  (Մուսլիմ)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Ալլահը Փառահեղ և Բարձրյալ ասաց,՛՛ Իմ ծառաներ, ես արել եմ ճնշումը անօրինական Ինձ համար և անօրինական ձեր համար, այսպիսով մի գործեք ճնշում մեկը մյուսի դեմ:»
  (Մուսլիմ)


  Իսլամը համոզում է աջակցել երկուսին էլ, և ճնշողին, և ճնշվողին կանգնեցնելով ճնշման աղբյուրը. Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Աջակցի և արա օգնություն քո եղբորը անկախ նա ճնշվող է կամ ճնշող:» Մարդ, ով լսեց այս, տեղեկացավ, ես կարող եմ հասկանալ աջակցել իմ եղբորը, եթե նա ճնշված է , բայց ի՞նչ կարծիքի եք, եթե նա ճնշող է:՛՛ Ալլահի Մարգարեն պնդեց.« Աջակցիր նրան կանգնեցնելով նրան ճնշումից , սա է ճանապարհը աջակցելու / ճշտում/ ճնշողին:»
  (Բուխարի)

  Հասարակության բոլոր օրինական անդամները, անկախ դիրքից կամ հավատքից իրավունք ունեն կյանքի իրավունքների լրիվ պաշտպանության, ունեցվածքի և հարստության: Օրինակ Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Նա, ով սպանում է /անօրինականորեն/ ոչ մուսուլման քաղաքացու Իսլամական կանոնում, չի շնչի Դրախտի հոտը: Դրախտի հոտը կարելի է շնչել քառասուն տարվա հեռավորությունից:
  (Բուխարի)

Ոչ բարի վերաբերմունք ծնողներին , երեխաներին և նմաններին

 • Սա հիմնված է լուսաբանված տարբերակում. «Քո Տերը որոշել է, որ դու պաշտես ոչ ոքի , միայն Իրեն, և դու լինես բարի ծնողներին: Եվ, եթե մեկը կամ երկուսը նրանցից հասնեն տարիքի իրենց կյանքում, մի ասա նրանց որևէ խոսք արհամարհանքի, ոչ էլ քշիր նրանց , բայց դիմիր նրանց պատվով: Եվ բարությունից դուրս իջեցրու նրանց խոնարհության թևը և ասա, Իմ Տեր Տուր նրանց քո գթասրտությունը, ինչպես նրանք նվիրել են ինձ մանկությունում:»
  (17:23-24)

  Եվ Ալլահի Մարգարեն ասաց « Երջանկությունը և վախը Ալլահի ծնողների երջանկությունից է և վախ իրենց երեխայի և դժբախտության և վախը Ալլահի դժբախտությունից է և սարսափ ծնողների իրենց երեխաներից:»
  (Թիրմիզի)

  Իսլամը սովորեցնում է բարյացակամություն բոլոր նմաններին: Այս հիմնված է Փառահեղ Ղուրանի տարբերակում. « Հետո, կարելի՞ է սպասել ձեզանից , եթե ձեզ դնեն իշխանության, որ դուք կանեք չարիք երկրում և կկտրեք կապերը ազգ ու տակի հետ: Այս մարդիկ են, ում Ալլահը անիծել է , Նա դրաձրել է նրան խուլ և կուրացրել է տեսողությունը:»
  (41:22-3)

  Սա նույնպես հիմնված է Ալլահի Մարգարեյի սովորության վրա. « Մարդ, ով կոտրում է ընտանեկան կապերը չի մտնի Դրախտ:»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

  Կոտրել կապերը ընտանիքի և ազգի հետ, ենթադրում է շատ բաներ, մտերմիկ փոխադարձ այցելությունների բացակայություն, անտարբերություն կարիքավոր բարեկամներին և անտարբերության տարածում աջակցելու ֆինանսապես և սոցիալապես աղքատ ընտանիքի անդամներին:

  Իսլամը խրախուսում է բարեգործություն հարուստից աղքատին: Բարեգործական աջակցությունը հարուստ ընտանիքից աղքատին , կրում է կրկնակի պարգև և երկուսն էլ բարեգործություն է: Մյուս կողմից էլ ընտանեկան կապերի հաստատման ձև: Եթե մարդը աղքատ է և ի վիճակի չէ տալ ֆինանսական աջակցություն բարեկամին, Ալլահը պարգևատրում է նույնիսկ նրա այցը, հոգալը և մտերմությունը, քանզի դրանք բարեգործության տեսակ և լավ արարքներ են: Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Հաստատիր լավ կապ քո ընտանիքի անդամների և մոտիկ բարեկամների հետ, նույնիսկ այն փոքր բաներով, ինչպիսիք են ողջունելը նրանց և հարցնելը գործերից և առողջությունից:»
  (Բազար & Թաբրանի)

Դավաճանություն, շնանալ, զրպարտություն և այլն

 • Հայտնի փաստ է , որ շատ կռիվներ, վեճեր և սպանություններ տեղի են ունենում «սիրո եռանկյունիներից» , որտեղ մարդիկ կռվում են իրենց օրինական կամ անօրեն սեքսուալ զուգընկերների համար: Իսլամը կտրել է բոլոր ճանապարհները առ անօրինական սեքսուալ կապերի, ներկայացնելու առաքինություն և մաքրություն հասարակության մարդկանց և խաթանելու վեճը, ապօրինածին երեխաները և արհեստական դադարեցումները հղիության: Ամենակարող և Բարձրյալ Ալլահը ասաց, « Մի մոտեցիր երբեք դավաճանության, քանզի դա ամոթալի / արարք/ է և չարքի ճամփա , բացելով ճամփան / շատ ուրիշ չարիքների /»
  (17:32)

  Եվ Նա ասաց. « Նրանք , ովքեր զրպատրում են ողջախոհ կնոջը , անհամեստ , բայց հավատալով անիծված են այս կյանքում և հանդերձյալ , նրանց համար է ծանր Պատիժ:»
  (24:23)

  Ամենաբարձրյալ և Ամենազոր Ալլահը ասաց. «Նրանք , ովքեր սիրում են / տեսնել / զզվելի գործողություն Հավատացյալների մեջ, կունենան ծանր Պատիժ այս կյանքում և Մյուս. Ալլահը գիտի և դու չգիտես:»
  (24:19)

  Ալլահի Մարգարեն համոզեց երիտասարդի անօրինականությունը , անօրեն սեքսուալ հարաբերություններում հետևյալ խոսակցությունում:
  « Երիտասարդը եկավ Ալլահի Մարգարեյի մոտ և ասաց. « Օ, Ալլահի Մարգարե, թույլ տուր ինձ / որոշակի թույլտվությամբ / գործել շնություն / դավաճանություն/: Մարդիկ սկսեցին նկատողություն անել նրան խստորեն, բայց Մարգարեն նստեց նրան մոտիկ և ասաց. «Դու կցանկանա՞ս այդ քո մոր համար: « Նա պատասխանեց » Ոչ, հանուն Ալլահի, թող Ալլահը դարձնի ինձ զոհողություն քեզ համար:» Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Եվ այսպիսով մարդիկ, չեն հավանում դա իրենց մայրերի համար:» Նա ասաց. «Դու կցանկանա՞ս դա քո դստեր համար:» «Ոչ» նա պատասխանեց: Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Եվ այսպիսով, մարդիկ չեն հավանում դա իրենց դուստրերի համար:» Նա ասաց. «Դու կցամկանա՞ս դա քո հորաքույրների համար:» «Ոչ», նա պատասխանեց: Ալլահի Մարգարեն ասաց.« Եվ այսպիսով մարդիկ չեն հավանում դա իրենց հորաքույրների համար:» Նա ասաց.« Դու կցանկանա՞ս դա քո մորաքույրների համար:» «Ոչ» նա պատասխանեց: Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Եվ այսպիսով մարդիկ չեն հավանում դա իրենց մորաքույրների համար:» Հետո Մարգարեն , Ալլահի օրհնանքը և խաղաղությունը լինի նրան , դրեց իր ձեռքը երիտասարդին և ասաց. «Օ, Ալլահ, ներիր իր մեղքը և մաքրիր իր սիրտը և դարձրու նրան ողջախոհ / ամրացրու նրա ժուժկալությունը սեքսուալ մեղքերից/:» (Զեկուցված Իմամ Ահմեդից , սովորույթից ասված Աբու Ումամայից)

  Այստեղ մենք գտնում ենք օրինակ Ալլահի Մարգարեյից, ով համբերատար համոզում էր այս մարդուն արդարություն, քանզի ոչ ոք չի ցանկանա իրեն օգտագործել , ապա ինչպես պետք է նա թողնի իրեն օգտագործել ուրիշներին: Ոսկե կանոնը , ինչպես կոչված է , արտահայտված է Մարգարեյի սովորույթում. «Ոչ ոք ձեզանից չի հավատա , մինչև նա չսիրի իր եղբոր համար այն ինչ նա սիրում է իրեն համար:»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

Արբեցուցիչներ և խաղամոլություն.

 • Ինչպես հայտնի է , հարբեցող անհատները ավելի են հակված գործելու հանցանքներ, քան սթափ անհատները: Խաղամոլությունը նույնպես հակամարտության պատճառ է: Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Օ, դուք , ովքեր հավատում եք, արբեցուցիչները , խաղամոլությունը և նետերով շեղումը Սատանայի զզվելի ձեռքի գործն են, խուսափիր բոլոր այս/ զզվելի արարքներից / բաներից, որ կարողանաք բարգավաճել: Սատանայի ծրագիրն է հարուցել թշնամանք և ատելություն ձեր միջև արբեցուցիչներով և խաղամոլությամբ և խանգարել ձեզ Աստծոն հիշելուց, աղոթքներից. Դուք չե՞ք մնա ձեռնպահ:»
  (5:90-91)

Գողություն, թալան, անօրեն ձեռքբերումները ունեցվածքի և հարստությանը

 • Այսպիսի գործողությունները ստեղծում են ատելություն, զայրույթ և գրգռում են հակամարտություն հասարակության մեջ, առաջնորդելով քաոսի անապահովության: Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Ով վերցնում է մուսուլմանի իրավունքը , Ալլահը, Ամենակարողը, կպատճառի նրան ապրել Դժոխքի կրակներում Դատաստանի Օրը և սահմանափակում է նրան մտնել Դրախտ: Ուղեկիցներից մեկը, ով այդ ժամանակ ներկա էր հետաքրքրվեց , «Օ, Ալլահի Մարգարե , Ի՞նչ է եթե գործը, որը մարդ անում է աննշան է: Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Եթե նույնիսկ գործը այնքան աննշան է , ինչքան փայտե ատամի խոզանակը / Արաք ծառի ճյուղից /:»
  (Մուսլիմ)

Մենաշնորհոըթյունը և Արգելափակումը

 • Մարգարեն ասաց. « Միայն մեղսավորն է մենաշնորհ անում / ուտելիք և ուրիշ բաներ հասարակական կարիքների/ :» (Մուսլիմ)

Ունեցվածքի սխալ օգտագործումը և սննկացնելը որբերին

 • Որբերը թույլ են և ի վիճակի չեն կառավարելու իրենց ֆոնդերը: Որբի պահապանը պատասխանատու է իմաստուն կառավարելու ֆինանսները և գործերը իր խնամակալ որբի ըստ իր կարողության: Ալլահը զգուշացնում է ասելով. «Նրանք , ովքեր անարդար ուտում են որբերի ունեցվածքը, ուտում են կրակ իրենց մարմիններում, շուտով նրանք կլինեն հարատև բոցավառ կրակում:» (4:10)

Իշխանության չարաշահում

 • Մուսուլման կառավարիչը կամ ցանկացած անձ , ով ունի իշխանություն պիտի լինի արդար և ազնիվ իր մարդկանց հետ և չպետք է վատություն անի կամ դավաճանի նրանց ցանկացած ձևով:

  Ինչպես Ալլահն ասաց. «Մի մտածիր, որ Ալլահը անուշադիր է գործերին այն մարդկանց, ով սխալ էր անում: Նա միայն տալիս է նրանց հետաձգում Օրվան, երբ աչքերը կքարանան սարսափով:»
  (14:42-43)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց «Եթե Ալլահը վստահում է մարդուն իշխանությամբ, բայց անձը վստահված չի ներկայացնում իր լավագույնը, հնարավոր խորհուրդը իր ենթականերին, այսպիսի մարդը չի թույլատրվի մտնել Դրախտ:»
  (Բուխարի)

Տանջանք

 • Ուղեկից Հիշեմ իբն Հակիմ իբն Հիզեմը , մի անգամ անցնում է Նաբաթկաս խմբի հետ Լեվանթում , որոնց ստիպել էին մնալ արևի տակ: Նա ասաց. «Ի՞նչ է պատահել այս մարդկանց: «Նրանք ասացին. Նրանց բանտարկել են , որովհետև նրանք չեն վճարել Ջիզյե:» Հիշեմը ասաց. « Ես վկա եմ , որ ես լսել եմ,» որ Ալլահի Մարգարեն ասաց.« Ալլահը տանջում է նրանց , ով տանջում է մարդկանց այս կյանքում:» Նա ասաց. « Եվ նրանց կառավարիչը, Ումեյր իբն Սադը այդ ժամանակ Պաղեստինում էր , այսպիսով նա գնաց նրա մոտ և տեղեկացրեց նրան , ով փոխադարձ ձևով ասաց իր հրամանները , այնպես , որ նրանք ազատվեցին :» (Մուսլիմ)

Կեղծ վկայություններ և երդումներ

 • Կեղծ վկայությունները մեծ մեղքեր են : Փաստորեն , եթե մարդ դիտմամբ պնդում է կեղծ վկայության , նա կհամարվի իսլամական թագավորությունից դուրս: Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Նրանք , ովքեր չեն վկայում սուտ և եթե նրանք անցնում են դատարկության , անցիր այդ արժանի, /խուսափումով/ :»
  (25:72)

  Ալլահի մարգարեն ասաց. «Տեղեկացնե՞մ ձեզ ամենասարսափելի մեղքերը:» Ուղեկցորդները ասացին այո: Ալլահի Մարգարեն ասաց. « / Ամենասարսափելի մեղքերն են / զուգակցել ուրիշներին պաշտելու Ալլահին և լինել վատ և անհնազանդ քո ծնողներին:» Ալլահի Մարգարեն հենված էր գետնին, հետո նա նստեց ուղիղ և ասաց. «.........և տալ սուտ հայտարարություն և տալ սուտ վկայություն:» Ալլահի Մարգարեն շարունակում էր կրկնել վերջին հայտարարությունը, մինչև ուղեկցորդները ցանկացան , որ նա կդադարի կրկնել այն:»
  (Բուխարի)

  Այս տիպի երդումը մտադրված է և արված է ապահովել որոշ անօրինական նպատակներ: Այս երդումը կոչվում է ԳԱՀՄՈՒՍ /GHAMOOS /, / ներքաշող /, քանզի այն ներքաշում է երդում տվողին Դժոխքի կրակը: Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Ինչ վերաբերվում է նրանց, ովքեր վաճառում են հավատքը, որի համար պարտական են Ալլահին և իրենց իսկ սուրբ գրավադրված խոսքը մի փոքր գնով, նրանք չեն ունենա բաժին Կյանքից հետո: Ալլահը չի խոսի նրանց հետ կամ նայի նրանց Դատաստանի Օրը, ոչ էլ կմաքրի նրանց / մեղքերից/, նրանք կունենան ծանր Պատիժ:»

  Այն նույնպես հիմնված է Ալլահի Մարգարեյի սովորության վրա. «Ով վերցնում է ուրիշ Մուսուլմանի իրավունքը իր աջ ձեռքով / այսինքն սուտ երդումով /, կվերագրվի Դժոխքի կրակներին և կզրկվի Դրախտի մուտքից :« Մարդը հարցրեց , նույնիսկ եթե բանը , որ նա վերցնում է իր մուսուլման եղբոր իրավունքից չնչի՞ն է :» Ալլահի Մարգարեն ասաց, « Նույնիսկ, եթե Մուսուլման եղբոր իրավունքը ատամի խազանակ է / Արակ ծառի ճյուղից /»
  (Մուսլիմ)

Դավաճանություն և համաձայնագրերի վստահության խզում

 • Իսլամը հրահանգում է Մուսուլմանին լինել ազնիվ: Իսլամը հրամայում է լրացնել խոստումները և զգուշացնում է ընդդեմ կոտրելու խոսքը և պատվազրկելու պայմանագրերը: Իսլամը պնդում է լրացնել բոլոր վստահությունները ճիշտ մարդկանց և զգուշացնում է ընդդեմ մերժման, նույնիսկ աննշան չափով, որը մարդը վստահել է: Ամենազոր Ալլահը ասաց. «Օ, դուք , ովքեր հավատում եք, Մի դավաճանեք Ալլահի վստահությունը և Մարգարեյի և ոչ էլ դրժիր իմացյալ բաները վստահված քեզ: »
  (8:27)

  Իսլամը հայտարարում է պահել գաղտնիքներ, ինչպես վստահության գործողություն: Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Եթե մարդ ասում է որևէ բան, ուրիշ մարդու և ստացվում է այսպիսի հայտարարությունը դառնում է վստահություն լսողին:»
  (Թիրմիզի & Աբու Դաուդ)

  Հետևաբար, իսլամը դասակարգում է փնտրել խորհրդակցություն, ինչպես նաև վստահություն: Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Խորհուրդ տրված անձը, վստահված է / այսինքն ինչ –որ նա լսում է մարդուց փնտրելով նրա խորհրդատվությունը և ազնիվ կարծիքը և խորհուրդը /: »
  (Թիրմիզի & Աբու Դաուդ)

  Իսլամը նպաստում է արժանահավատության: Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Չկա հավատք անձի համար, ով անարժանահավատ է : Չկա կրոն այն անձի համար , ով խախտում է իր հավատարմության խոստումը :»
  (Ահմեդ & Բայհաքի)

  Մարգարեն ասաց «Եթե անձը ունի չորս արատ , նա կդասակարգվի ինչպես լրիվ փարիսեցի: Եվ եթե մեկը ունի որևէ արատ չորսից , նա կլինի մասնակի փարիսեցի , մինչ նա կբուժի իրեն արատից. ստել երբևէ նա խոսում է , կոտրել խոստումը, դավաճանել վստահություն, խախտել ուխտը :» (Բուխարի & Մուսլիմ)


  Ըստ ուրիշ խոսքերի զեկուցված Մուսուլմանից,
  «Մարդը կդասակարգվի այսպիսի, նույնիսկ, եթե նա պահպանում է իր ամենօրյա աղոթքները , հետևում է Ռամադանի պահքին և հայտարարում է , որ նա մուսուլման է:»

Զրպարտել և բամբասել

 • Բամբասելը դա նշելն է բաներ մարդու մասին, որ նա ստում է, որ իմանան, նույնիսկ երբ այսպիսի փաստերը ճիշտ են: Այս տեսակի գործողությունները վտանգում են մարդու պասիվը և արժանապատվությունը, որին հարձակվում են, բերում են ատելություն և արհամարհանք մարդկանց մեջ, որոնք կարող են ուղղորդել բռնության: Զրպարտանքը ներառում է հայտարարել սուտ լուրեր և զրպարտություն: Ամենակարող Ալլահը ասաց. « Վայ, ամեն / տեսակի / սկանդալ երևակայողի և բամբասողի :»
  (104:1)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Դու գիտե՞ս ինչ է բամբասելը: Այդ ժամանակվա ներկա ուղեկցողները ասացին, Ալլահը և իր Մարգարեն գիտեն ավելի լավ: Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Դա է , նշել որևէ բան անձի ետևից, որը նա արհամարհում է ուրիշների համար, իմանալ իր մասին:՛՛ Ուղեկցորդներից մեկը տեղեկացավ. Օ , Ալլահի Մարգարե, Իսկ ինչ , եթե կետը բարձրացված նրա ետևում , իրոք գոյություն ունի նրա մեջ, սա էլի՞ կհամարվի բամբասանք: Ալլահի Մարգարեն պատասխանեց. « Բամբասելը դա է , նշել արատ, որը գոյություն ունի նրա մեջ, մինչդեռ , եթե նա չունի այսպիսի արատ , ապա դա զրպարտանք է :»
  (Մուսլիմ)

Անուն դնելը և ուրիշներին ծաղրելը

 • Ալլահը ասաց Փառահեղ Ղուրանում. « Օ, դուք , ովքեր հավատում եք , թող ոչ մի մարդ ձեր միջից ծաղրի ուրիշներին, դա կարող է լինել որ / վերջինս / ավելի լավն է քան / առաջինը / , ոչ թող որևէ կին ծաղրի ուրիշի, կարող է լինել , որ / վերջինս / ավելի լավն է քան / առաջինը / , ոչ անվանարկիր, ոչ էլ եղիր հեգնական իրար նկատմամբ, ոչ էլ կոչեք միմյանց հարձակողական ածական անուններ. չարիքը, իրոք անուն է նշելու թուլությունը, մարդու հավատալուց հետո և նրանք , ովքեր չեն դադարեցնում / իրոք/ սխալ են անում : »
  (49:11)

Ատելություն, Արհամարհանք և Վրդովմունք Ուրիշների դեմ:

 • Այսպիսի արատները դրդում են գործել վրեժով ամեն հնարավոր ձևերով: Ալլահի Մարգարեյին հարցրեցին. «Օ, Ալլահի Մարգարե, Ո՞վ է մարդու լավագույն տեսակը:» Ալլահի Մարգարեն ասաց.« Ամեն տաք սիրտ անձ և ամեն ճշմարիտ անձ: » Ուղեկցորդները , ովքեր ներկա էին, բարձրացրեցին հարց Ալլահի Մարգարեյին ասելով. Օ, Ալլահի Մարգարե, մենք գիտենք ճշմարիտ մարդու, բայց ի՞նչ է տաք – սիրտ մարդը:» Ալլահի Մարգարեն ասաց.« Նա բարեպաշտ, մաքուր մարդ է , անմեղ մեկը առանց ագրեսիայի և ճնշման ուրիշների իրավունքների վրա, մարդ, ով չունի ատելություն կամ նախանձ իր սրտում ուրիշների նկատմամբ: »
  (Թիրմիզի)

  Ալլահի Մարգարեն նկարագրեց նախանձի արդյունքները այսպես. Նախանձը և խանդը ուտում են լավ արարքները, ինչպես կրակն ուտում է փայտը :»
  (Աբու Դաուդ)

Սոցիալական բոյկոտը (եթե խիստ պայմանների տակ է)

 • Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Մի բոյկոտեք մեկը մյուսին, մի թեքեք ձեր մեջքերը մեկը մյուսին, մի ատեք մեկը մյուսին, մի նախանձեք մեկը մյուսին, դուք բոլորդ պիտի լինեք / ճիշտ / ստրուկ- ծառաներ Ալլահի, ինչպես միաբանություն: Մուսուլմանին չի թույլատրվում բոյկոտել իր մուսուլման միաբանին ավելի քան երեք / օր / :»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

  Եվ մյուս տարբերակում ասվում է
  « Մուսուլմանը չի թույլատրվում բոյկոտել իր մուսուլման եղբորը ժամանակահատվածում , գերազանցելով երեք գիշեր, մեկը մյուսին հանդիպելով, ամեն մեկը թեքվելով մի ուղղությամբ և զգուշանալով մեկը մյուսից: Երկուսից լավագույնը նա է , ով նախաձեռնում է ողջույն մյուսին:»

Անեծք և Վիրավորական Լեզու

 • Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Մարդիկ , ովքեր անիծում են , չեն թույլատրվի վկայել կամ միջնորդել Դատաստանի Օրը:»
  (Մուսլիմ)

  Իսլամը արգելում է նույնիսկ անիծել թշնամիներին և խրախուսում է Մուսուլմանին աղոթել այսպիսի մարդկանց առաջնորդմանը ճիշտ և ուղիղ ուղղու: Սա հիմնված է Ալլահի Մարգարեյին, ում մի անգամ հարցրեցին, «Օ, Ալլահի Մարգարե, Դու չպե՞տք է աղոթես հեթանոսների և կռապաշտների դեմ:» Նա ասաց. «Ես միայն առաքված եմ, ինչպես գութ / մարդկության համար / և ես չեմ առաքված անիծել ուրիշներին: »
  (Զեկուցված Մուսլիմից)

Ժլատություն և Գծուծություն

 • Իսլամը ենթադրում է հարստությունը, ինչպես վստահություն, որ Ալլահը վստահել է մարդուն կյանքի որոշակի ժամանակահատվածում, որպեսզի օգտագործվի իմաստուն և ծախսվի ըստ Ալլահի պատվիրանների, ապրելու համար, էական կարիքների, առաքինի գործերի և բարեգործության համար: Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Դավաճան , ժլատ և գծուծ մարդը պարծենում է ժամանակով և կրկին իր նվիրատվությամբ և օժանդակությամբ ուրիշ կարիքավոր և աղքատ անհատներին, երբեք չի մտնի Դրախտ:»
  (Թիրմիզի)

  Ալլահի Մարգարեն զեկուցեց , որ զգուշացրել է հասարակության ավերիչ հետևանքների մասին, երբ ժլատությունը դառնում է ընդհանուր , ասելով. «Զգուշացեք ճնշումից: Ճնշումը մթություն է Դատաստանի Օրը. Զգուշացեք ագահությունից և ժլատությունից , քանզի այն ավիրել է մարդկանց քեզանից առաջ: Ժլատությունը և ագահությունը ստիպեց մարդկանց / ձեզանից առաջ / թափել իրենց իսկ մարդկանց արյունը և դրդեց նրանց անել անօրեն բաներ , ինչ արգելված էր և անօրինական:»
  (Մուսլիմ)

Անմիտ և Ճոխ Ծախսը

 • Ալլահը հրամայել է մուսուլմանին ձեռնպահ լինել ճոխությունից: « Կեր և խմիր, բայց մի վատնիր ավելցուկ, Իրոք Նա չի սիրում չափից դուրս:»
  (7:31)

  Ամենակարող Ալլահը ասաց. « Եվ ցույց տուր ազգին , իրենց իրական իրավունքները և / նույնպես / նրանց, ովքեր ուզում են, և ճամփորդներին և մի վատնիր / քո հարստությունը/, շռայլ ձևով: Իրոք շռայլողները դևերի եղբայրներն են և Սատանան անշնորհակալ է իր Տիրոջը / ինքը / : »
  (17:26-27)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց « Ամենակարող Ալլահը արգելում է ձեզ լինել չենթարկվող ձեր մայրերին , մերժել տալ աղքատներին և կարիքավորներին հանուն Ալլահի, խնդրել մարդկանց բարեգործություն, եթե իրոք դու կարիք չունես և աղջիկներին կենդանի թաղել: Ալլահը նույնպես չի հավանում ձեզ լինել բամբասանք ստեղծող, հաճախ խնդրել մարդկանց տալ ձեզ և ծախսել ֆոնդերը հիմար ձևով: »
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

Չափազանցում և Ծայրահեղականություն

 • Ամենակարող Ալլահը ասաց « Ալլահը մտադրում է ամեն հնարավորություն ձեզ. Նա չի ցանկանում դնել ձեզ դժվարության մեջ: / Նա ուզում է ձեզ / ավարտել սահմանված ժամկետը և փառաբանել նրան , որ նա ձեզ առաջնորդել է , որ գուցե դուք կլինեք շնորհակալ:»
  (2:185)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց « Առաջարկիր լավ բաներ և մի հետապնդիր մարդկանց հեռու : Մեղմիր մարդկանց կյանքը և մի դարձրու այն դժվար և անտանելի նրանց համար :»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Զգուշացեք դուրս գնալուց կրոնի սահմաններից: Մարդիկ ձեզանից առաջ ավերվել են գնալով ծայրահեղության կրոնում :»
  (Նիսե, Իբն Մաջահ , Իբն Քուզայմա & ալ – Հակիմ)

Գոռոզությունը և կեղծ հպարտությունը

 • Ամենակարող Ալլահը ասաց. « Եվ մի փչիր քո թշերը / հպարտությամբ/, մարդկանց , ոչ էլ քայլիր հանդուգն երկրով, քանզի Աստված չի սիրում ամբարտավան պարծենկոտի: Եվ եղիր չափավոր ձեր քայլքերում և իջեցրու ձեր ձայնը , քանզի հնչյունների խստությունը առանց կասկածի ավանակի զռոց է:»
  (31:18-19)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց «Անձը , որի սիրտը պարունակում է գոռոզության մի ատոմի քաշ, չի մտնի Դրախտ:» Ուղեկիցներից մեկը, ով ներկա էր այդ ժամանակ ասաց Ալլահի Մարգարեյին, «Օ, Ալլահի Մարգարե, մեզանից մեկը սիրում է հագնել լավ հագուստ և լավ կոշիկներ/ դա ամբարտավանությու՞ն է /:» Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Ամբարտավանությունը ճիշտը մերժելն է և ունենալը արհամարհանք ուրիշների նկատմամբ :»
  (Մուսլիմ)

  Ալլահի Մարգարեն նույնպես ասաց « Ալլահը Դատաստանի Օրը չի նայի մեկին , ով հագնում է իր շորերը գոռոզաբար:»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

Բոլոր Անարդար Գործողությունները Առաջնորդում են Վեճի, կռիվների և Պայքարի մարդկանց միջև

 • Ամենակարող Ալլահը ասաց « Եվ, ամուր բռնեք բոլորը միասին, Պարանով, որը Ալլահը ձգել է ձեզ համար և մի բաժանվեք ձեր միջից: Եվ հիշիր երախտագիտությամբ Ալլահի լավությունը քո վրա, քանի որ դուք թշնամիներ էիք և Նա լցրեց ձեր սրտերը սիրով , այնպես որ Նրա շնորհիվ դուք դարձաք եղբայրներ: Եվ դուք կրակով փոսի եզրին էիք և Նա փրկեց ձեզ դրանից: Այսպիսով Ալլահը դրեց իր նշաները պարզ ձեզ , որ դուք կարողանաք առաջնորդվել : »
  (3:103)

  Հետևաբար , Իսլամը արգելում է ամեն տեսակի կասկածելի և չար մտքերը ուրիշների մասին: Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Օ, դուք , ովքեր հավատում եք: Խուսափեք կասկածից այնքան շատ, որքան կարող եք, քանի որ կասկածը որոշ պարագաներում մեղք է և մի լրտեսեք իրար, ոչ էլ խոսեք հիվանդագին իրարից, մեջքերի ետևում : Ձեզանից մեկը կհավանի՞ ուտել իր մեռած եղբոր միսը : Ոչ, դուք կգարշեք դրանից: Եվ վախեցեք Ալլահից , քանզի Ալլահը Ամենագթասիրտն է ու Վերադարձնողն է: »
  (49:12)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Խուսափիր կասկածից, քանզի կասկածը / առաջնորդում է / ամենասխալ ճառերի, ինչ մարդ երբևէ կարող է անել :»
  (Բուխարի)

Փաստերի սխալ ներկայացում և սուտ զեկուցում

 • Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Օ, դուք , ովքեր հավատում եք, եթե թույլ մարդ գալիս է քեզ մոտ , որևէ նորությունով , համոզվիր դրա ճշմարտությանը , որպեսզի չլինի դու վնասում ես մարդկանց ակամա և հետո դառնալ զղջումով, այնի համար , ինչ դու արել ես:»
  (49:6)

Զայրույթի պատշաճություն, Ջղայնության պոռթկումներ և ճնշող ու վիրավորող լեզվի օգտագործում.

 • Այսպիսով մուսուլմանին հրամայված է միշտ ղեկավարել բարկությունը: Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Նրանք , ովքեր խուսափում են մեծ հանցանքներից և ամոթալի արարքներից և նույնիսկ երբ նրանք բարկացած են, նրանք ներում են:»
  (42:37)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Ուժեղ մարդը նա չէ , ով ըմբշամարտում է, բայց ուժեղ մարդը փաստորեն նա է , ով կառավարում է իրեն բարկության պահին: »
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Հավատացյալը նա չէ, ով հարձակվում է ուրիշների ամբողջականությանը, անիծում է ուրիշներին, օգտագործում է վատ լեզու և տհաճ է իր ճառում ուրիշների հետ:»
  (Թիրմիզի)

  Աբու Հուրեյրան , թող Ալլահը գոհանա նրանով, զեկուցեց. Մարդ հարցրեց Մարգարեյին տալ խորհուրդ և նա ասաց , « Մի բարկացիր :« Մարդը կրկնեց մի քանի անգամ և նա պատասխանեց/ ամեն անգամ/ » Մի բարկացիր »
  (Բուխարի)

Խնդություն և վնասակար ուրախություն ուրիշների տառապանքների վրա.

 • Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Մի ցուցադրիր որևէ ուրախություն , տեսնելով քո եղբոր ողբերգությունը: Ալլահը կլինի գթասիրտ վերջինիս և կվշտացնի քեզ այդպիսի խնդիրներով:» (Թիրմիզի)

Անպատեհ բաներ, որոնք չեն վերաբերվում նրան .

 • Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Լավ մուսուլման լինելու նշաններից մեկն է թողնել այն , ինչ նրան չի վերաբերվում: »
  (Զեկուցված Թիրմիզիից)

Անարդար կառավարում և դատապարտում.

 • Օրենքները սկիզբ են առնում Ղուրանից և Սուննայից և դրանով չկա ոչ մի օրենսդիր, բացի Ալլահից Իսլամում: Դատավորը վստահված է մեկնաբանել օրենքը և կիրառել այն արդար ձևով բոլոր անհատական վիճակներում և եթե նա դառնա անարդար իր դատավճռում, նա դավաճանում է սուրբ վստահությունը: Ամենաիմաստունը և Վսեմը ասաց. «..............և նա, ով երբևէ չի դատում ինչով Ալլահը լուսաբանել է, ապա իրոք, նրանք անհավատներ են: »
  (5:44)

  Սա նույնպես հիմնված է Ալլահի Մարգարեյի հադիթի վրա: «Դատավորները երեքն են, որոնցից երկուսը Դժոխքի բնակիչներ են և մեկը Դրախտի: Դատավորը , ով գիտի ճշմարտությունը և դատում է համապատասխան ձևով, կբնակվի Դրախտում: Դատավորը, ով գիտի ճշմարտությունը , բայց դիտմամբ շեղվում է դրանից , կբնակվի Դժոխքում: Դատավորը , ով անցնում է իր դատավճիռը առանց տիրապետելու համապատասխան գիտելիքի կբնակվի Դժոխքում:» Ուղեկիցներից մեկը, ով ներկա էր այդ ժամանակ , բարձրացրեց հետևյալ հարցը,« Ի՞նչ է դատավորի մեղքը, ով տեղյակ չէ , իրոք ճշմարտությանը և դեպքի իրականությանը: Ալլահի Մարգարեն մեկնաբանեց, » Նրա մեղքն է , որ նա չպետք է գործեր ինչպես դատավոր մինչ գիտակ է :»
  (Հակիմ)

Լրտեսել ուրիշներին

 • Իսլամը արգելում է լրտեսել ուրիշներին ամեն ձևով, ինչպես նշում է Ալլահը «Օ, դուք , ովքեր հավատում եք , Խուսափեք կասկածից այնքան շատ, որքան կարող եք , քանզի կասկածը որոշ դեպքերում մեղք է և մի լրտեսեք իրար, ոչ էլ խոսեք հիվանդագին իրար մասին, իրար մեջքի ետևից: Կցանկանա՞ ձեզանից մեկը ուտել միսը իր մեռած եղբոր: Ոչ, դուք կգարշեք դրանից: Եվ վախեցիր Ալլահից , քանզի Ալլահը ամենագթասիրտն ու Վերադարձնողն է:»
  (49:12)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց « Անձը , ով լսում է ուրիշների մասին խոսակցություն, ով ատում է իրեն լսել , կունենա հալած կապար լցվող իր ականջները Դատաստանի Օրը :»
  (Բուխարի)

Տարածելու ուրիշների սխալները և բամբասելը.

 • Բամբասանք հեքիաթը խախտում է սիրալիր հարաբերությունները մարդկանց և բերում է թշնամանք և ստեղծում է քաոսային իրավիճակ հասարակությունում: Ամենազոր Ալլահը ասաց. « Զգուշացիր, ոչ թե արհամարհելի մարդու տեսակից, պատրաստ երդվելով, զրպարտիչ, շարունակելով զրպարտությունը:»
  (68:10-11)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Զրպարտիչը չի թույլատրվի մտնել Դրախտ:»
  (Բուխարի & Մուսլիմ

  Զրպարտանքի միակ արդյունքներն են բամբասանքը, ատելությունը, բարկությունը հասարակության անդամների միջև: Ինչպես այդպիսի , սա կարող է առաջնորդել մարդասպանությունների և հասարակություններում խանգարումների: Իսլամը ոչ ընդունում , ոչ էլ թողություն է տալիս այդ իրավիճակներին:

Ուրիշների շահագործումը , մանավանդ հեշտ զոհերինը , ինչպիսիք են մեծերը և աղքատները

 • Իսլամը նպատակ ունի հաստատելու լավ ինտեգրացված հասարակություն ամուր եղբայրական կապերով: Ամենակարող Ալլահը ասաց, « Ծառայիր Ալլահին և մի զուգակցիր որևէ զուգընկեր նրա հետ և արա լավություն ծնողներին , ազգականներին, որբերին , կարիքավորներին, հարևաններին, ովքեր մոտ են և հարևաններին , ովքեր օտար են , ուղեկցողին քո կողքին , ճանապարհորդին / դու հանդիպում ես / և ինչ քո աջ ձեռքին պատկանում է , քանզի Ալլահը չի սիրում ամբարտավանին, սին փառահեղին:»
  (4:36)

Անհարմարություններ ուրիշներին, մանավանդ հարևաններին

 • Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Հանուն Ալլահի, Մարդ չի դառնա / լիարժեք/ հավատացյալ: Հանուն Ալլահի, մարդ չի դառնա / լիաժեք/ հավատացյալ / Կրկնելով նույն արտահայտությունը երկու անգամ /: Ուղեկցողները հարցրեցին, ՛՛Օ, Ալլահի Մարգարե, Ո՞վ է այդ անձը: Ալլահի Մարգարեն մեկնաբանեց , Նա մեկն է, ում հետ անձը ում հարևանը ոչ ապահով է , ոչ էլ անվտանգ ընդդեմ / բոլոր նրա / չարիքների և վնասների :»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)