ԻՍԼԱՄԸ ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ Է ՀԱՎԱՏԱՑՅԱԼՆԵՐԻՆ ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՀԵՏևՅԱԼ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ

 • Իսլամը կարգադրում է ճշմարտություն

  Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Օ,դու ով հավատում է : Վախեցիր Աստծոց և եղիր նրանց հետ, ովքեր ճշմարիտ են:»
  (9:119)

  Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Եվ նա ով բերում է ճշմարտություն և նա , ով հաստատում և աջակցում է այն- այսպիսիք են մարդիկ , ովքեր աստվածավախ են:
  (39:33)

 • Իսլամը կարգադրում է արդարություն

  Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Ալլահը հրամայում է արդարություն, անել բարիք և մեծահոգություն, ազգ ու տակին և Նա արգելում է ամեն ամոթալի արարք , անարդարություն և ընդվզում: Նա հրահանգում է ձեզ , որ դուք կարող եք ստանալ նախազգուշացումը: »
  (16:90)

  Արդարությունը և ճիշտը հրամայված է և պահանջված ամեն իրավիճակներում, երբ մեկը ուրախ ու բավարարված է և երբ մեկը տխուր ու անբավարարված է, ինչպես և մուսուլմանների , և ոչ մուսուլմանների հետ: Ալլահը Ամենակարողը ասաց. «Օ, դու ով հավատում է : Ամուր կանգնեք Ալլահի համար, ինչպես վկաներ արդար գործի և թող ուրիշների ատելությունը ստիպի քեզ թեքվել չարից և չբաժանվել արդարությունից: Եղիր արդար, որը բարեպաշտության կողքն է. Եվ վախեցեք Ալլահից: Քանզի Ալլահը լավատեղյակ է այն ամենին, որ դուք անում եք:»
  (5:8)

  Եվ Նա ասաց «Օ, դու, ով հավատում է : Կանգնիր արդարության համար, ինչպես վկաներ Ալլահին և նույնիսկ ինչպես դեմ ձեզ, կամ ձեր ծնողների, կամ ձեր ազգի և արդյոք դա լինի աղքատներին կամ հարուստներին: »
  (4:134)

 • Իսլամը հրամայում է այլասիրություն

  Մարդասիրությունը և բարյացակամությունը իրական այլասիրության անկեղծ արդյունքներ են և Մարգարեյի ուղեկցորդները , թող Ալլահի Օրհնանքը և Խաղաղությունը լինի նրան , առանձնակի արժանի էր այս գծին, առաջարկելով իրենց օգնությունը և աջակցությունը ուրիշներին, միայն հանուն Ալլահի: Ամենակարող Ալլահը ասաց. « Եվ արա բարիք . Իրոք , Ալլահը սիրում է նրանց , ով բարիք է անում:»
  (2:195)

  Ալլահը ասաց « Բայց նրանք , ովքեր նրանցից առաջ ունեցել են տներ / Մեդինայում/ և ընդունել են Հավատք ,ցույց են տալիս իրենց ջերմությունը ինչպիսիք եկել են նրանց մոտ ապաստանի համար և չզբաղեցնեն ցանկություն իրենց սրտերում բաների համար , որոնք տրվել են / վերջիններիս /, բայց տուր նրանց նախապատվություն իրենց վրա , նույնիսկ չնայած աղքատությունը նրանցն էր/ շատ, սեփական/: Եվ նրանք , ովքեր փրկվել են իրենց իսկ հոգիների ագահությունից, նրանք , նրանք են , ովքեր հասել են բարգավաճման:»
  (59:9)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց «Արա լավություն նրանց համար, ովքեր արժանի են անելու նրանց համար, և նաև նրանց համար , ովքեր արժանի չեն անելու իրենց համար: Եթե անողը անի լավություն նրանց համար, ով արժանի է դրան, դա լավ ու հիանալի է և եթե ոչ, անողը ինքը նրանցից է , ով արժանի է լավին:»
  (Թիրմիզի)

 • Իսլամը հրահանգում է եղբայրություն

  Ալլահը ասաց « Իրոք հավատացյալները եղբայրներ են.......:»
  (49:10)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Մի նախանձեք մեկը մյուսին, մի արժեզրկեք գները վերահսկելով մեկը մյուսին և մի մտեք առևտրային գործարքի, երբ ուրիշները մտել են այդտեղ / գործարք/, բայց եղիր դու, օ Ալլահի ստրուկներ, ինչպես եղբայրներ: Մուսուլմանը եղբայր է ուրիշ Մուսուլմանի, նա ոչ ճնշում է նրան , ոչ էլ նայում է ներքև նրան, ոչ էլ նվաստացնում է: Երկյուղածությունը այստեղ է / և նա մատնանշեց իր կրծքին երեք անգամ /: Բավական չարիք է Մուսուլմանի համար, պահել իր եղբայր մուսուլմանին անհարգալից: Մուսուլմանի բոլոր բաները անձեռնամխելի են իր հավատքով եղբոր համար . նրա արյունը , ունեցվածքը և պատիվը :»
  (Մուսլիմ)

  Ալլահի Մարգարեն ասաց «Մուսուլմանը եղբայր է Մուսուլմանին: Նա չպետք է ոչ դավաճանի , ոչ խաբի նրան, ոչ թողնի նրան առանց աջակցության: Ամենը ինչ պատկանում է Մուսուլմանին, անձեռնամխելի է Մուսուլմանի համար, իր պատիվը , արյունը և ունեցվածքը: Երկյուղածությունը այստեղ է / և նա ցույց տվեց իր կրծքավանդակին երեք անգամ/: Բավական է Մուսուլմանի համար, գործել չարիք արհամարհել իր Մուսուլման եղբորը:»
  (Թիրմիզի)

 • Իսլամը հրահանգում է պահպանել առաքինի ընկերություն.

  Մուսուլմաններին խորհուրդ է տրվում նվաճել լավ ընկերակցություն և խուսափել վատից: Ալլահի Մարգարեն ասաց. « Բարու և չարի ուղեկիցների օրինակն է , ինչպես մի մարդ, ով կրում է մշկայուղ և դարբինը , ով փչում է կրակ իր վառարանում: Մշկայուղի կրողը կամ կտա քեզ դրանից , կամ կարող ես գնել նրանից կամ ամենաքիչը դու կստանաս օծանելիքի հոտը նրանից: Ինչ վերաբերվում է դարբինին, ով փչում է կրակ , դու կամ կայրես քո հագուստները , կամ կանհանգստացվես նրա կրակի կայծերից , կամ ամենաքիչը դու կստանաս վատ հոտ եկող նրանից և նրա աշխատանքի վայրից:»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

 • Իսլամը հրահանգում է հաշտեցում և խաղաղարարություն

  Հաշտեցումը հրահանգվում է ամեն ժամանակներում և մանավանդ , երբ կա լուրջ վտանգ հարաբերություններում , որ կարող է ուղորդել մեծացնելու հակամարտությունը: Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Հավատացյալները եղբայրներ են, այսպիսով արա խաղաղություն և հաշտեցում քո երկու / պնդմամբ / եղբայրների և վախեցիր Աստծուց, որ դու կարողանաս ստանալ Գութ:»
  (49:10)

  Ամենակարող Ալլահը ասաց. «Նրանց գաղտնի խոսակցությունների մեծամասնությունում չկա բարիք , բայց եթե մեկը համոզում է բարեգործության, արդարության կամ հաշտեցման արարքի մարդկանց միջև / ապա գաղտնիությունը թույլատրելի է/, նրան , ով անում է այս փնտրելով Ալլահի լավ գոհությունը, Մենք շուտով կտանք պարգև ամենաբարձր աևժեքի:»
  (4:114)

 • Իսլամը հրահանգում է հաստատել լավ բնավորություն և բարոյականություն.

  Լավ վարքը և բաևոյականությունը էական է լավ հասարակության համար; Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Լավագույն Հավատացյալներից են այն անձիք , լավագույն բարոյականություններով և վարվելաձևով և նրանք , ովքեր ամենաբարին են իրենց ընտանիքներին:»
  (Թիրմիզի)

  Եվ Նա ասաց. «Ես ուղարկվել եմ միայն կատարելագործելու լավ վարքը:»
  (Մելիք, Ահմեդ & Ալ Բազար)

 • Իսլամը հրահանգում է առաքինություն

  Առաքինությունը մարդկանց բերում է մոտ իրար և թույլ է տալիս առաքինի մարդուն գրավել սեր և հարգանք ուրիշների: Ալլահի Մարգարեն ասաց « Ամենակարող Ալլահը սիրում է երկու գիծ, լինել լավ ուրիշներին և լինել առաքինի նրանց: Նմանապես, Ամենակարող Ալլահը ատում է երկու գիծ, լինել գծուծ և տհաճ մարդկանց:/ Մյուս կողմից/, Եթե Ամենակարող Ալլահը, լավություն է անում մարդու, Նա կվերցնի նրան օգնելու ուրիշներին հասնելու նպատակների և իրականացնելու իրենց կարիքները:»
  (Բուխարի & Մուսլիմ)

  Առաքինության չափանիշը Իսլամում նշված է Փառահեղ Ղուրանի տարբերակում. «Մի կապիր քո ձեռքը քո պարանոցին / ինչպես ժլատ/ , ոչ էլ ձգիր այն առաջ դեպի ամենաառավելագույն կետը/ լինելով շռայլ/ այնպես , որ դու դառնաս մեղադրելուն արժանի և աղքատ :»
  (17:29)

  Չափանիշը դրված է ձգել մարդկանց անցնել սահմանները: Ամենակարող Ալլահը ասաց. « Եվ ցույց տուր ցեղին իրենց հասանելիք իրավունքները ինչպես նրանց, ովքեր կարիքի և ցանկության մեջ են և ճամփորդին, բայց մի վատնիր քո հարստությունը շռայլ ձևով: Իրոք , շռայլողները Չարագործների եղբայրներն են և Չարագործը անշնորհակալ է իր Տիրոջը:»
  (17:26-27)

 • Իսլամը հրահանգում է Մուսուլմաններին թաքցնել սխալները և ճնշումները ուրիշներին.

  Ալլահի Մարգարեն ասաց. «Ով մեղմում է Հավատացայալի դժվարությունները այս աշխարհում, Ամենակարող Ալլահը կմեղմի իր դժվարությունը և փորձությունը Դատաստանի Օրը: Եվ մեղմում է ժամկետները / ֆինանսապես/ ոլորված մարդու, Ամենազոր Ալլահը կմեղմացնի նրա դժվարությունները երկուսում , և այս աշխարհում, և մյուս: Ով թաքցնում է Մուսուլմանի թերությունները այս աշխարհում, Ամենազոր Ալլահը , կթաքցնի այդ մարդու թերությունները այս աշխարհում և մյուս: Ամենազոր Ալլահը կշարունակի օգնել ստրուկ ծառային այնքան երկար, որքան մարդ տարածում է իր օգնությունը և աջակցությունը իր Մուսուլման եղբորը:»
  (Մուսլիմ)

 • Իսլամը խրախուսում է համբերություն.

  Մարդիկ խրախուսվում են լինել համբերատար, ներկայացնելու իրենց կրոնական և աշխարհիկ պարտականությունները խուսափելու չարիքներից: Ամենակարող Ալլահը ասաց իր Փառահեղ Ղուրանում « Այժմ սպասիր համբերությամբ քո Տիրոջ հրամանին, քանզի իրոք , դու Մեր աչքերում ես և նշիր բարձր գնահատումը քո Տիրոջ մինչ կանգուն ես:» (52:48)

  IԻսլամը նույնպես համոզում է և խրախուսում Մուսուլմաններին լինել համբերատար այն բաներին , ինչ կանխորոշված է , ինչպիսիք են վախը, աղքատությունը, սովը, աղբյուրների պակասը, հիվանդությունները: Ամենակարող Ալլահը ասաց. « Համոզված եղեք , որ Մենք կփորձենք ձեզ որևէ բանով վախի և սովի , որոշները ունեցվածքի կամ կյանքի կորուստներով կամ մրգերով/ ձեր աշխատանքի/ , բայց կտա լավ լուրեր նրանց, ովքեր համբերություն են ներկայացնում: Ով ասում է , երբ վշտացած է փորձությամբ. «Մենք պատկանում ենք Ալլահին և նրանն է մեր վերադարձը:» Նրանք , նրանք են , ում վրա / իջնում է / իրենց Տիրոջ Օրհնանքը և Գութը և նրանք են , ովքեր ընդունում են առաջնորդություն:»
  (2:155-157)

  Ամենակարող Ալլահը նշել է համբերատար մարդու պարգևը Փառահեղ Ղուրանում այսպես. «Ասա, Օ, իմ ծառաներ, ովքեր հավատում են: Վախեցեք ձեր Տիրոջից: Լավն է / պարգև/ նրանց համար, ովքեր լավություն են անում այս աշխարհում:Ընդարձակ է Ալլահի երկիրը: Նրանք ովքեր համբերատար պնդում են, իրոք կստանան պարգև առանց չափերի:»
  (3:10)

  Գթության և ներողամտության մասն է կառավարել բարկությունը և ներել ուրիշներին նույնիսկ , երբ մարդ ի վիճակի է վրեժ լուծել, որը ուժեղացնում է հարաբերությունները և կապերը մարդկանց միջև և ստեղծում է ավելի լավ միջավայր հասարակությունում: Ալլահը խոստանում է մեծ պարգև կառավարելու բարկությունը: Ամենազոր Ալլահը ասաց Փառահեղ Ղուրանում «Եղեք արագ ներման մրցավազքում ձեր Տիրոջից և Պարտեզի, ինչի լայնքը այն է երկնքի և երկրի պատրաստված առաքինությունների համար: Նա , ով անց կացրեց / հանուն Ալլահի/ և բարգավաճման , և ձախողում է զայրույթը և ներում է , քանզի Ալլահը սիրում է նրանց , ով բարիք է գործում :»
  (3:133-134)

  Նույնպես Ամենակարող Ալլահը հրամայում է մուսուլմաններին իրագործել առաքինություն, ամեն ժամանակ և ամեն իրավիճակում և չվերադարձնել չարիք , երբ քեզ են վերաբերվում չարիքով: Ամենազոր Ալլահը ասաց. «Չարիքը և Բարիքը հավասար չեն , քշել Չարիքը նրանով ինչ ավելի լավ է , հետո դա կլինի, որ մեկը ձեր մեջ և նրա, ում միջև կար ատելություն, կլինի ինչպես նա քո ընկերն ու մերձավորն էր»:
  (41:34)

  Բոլոր օրինակները միայն նշույլներ են , ինչ իսլամը հրամայում է մուսուլմաններին իրագործել իրենց անձնական և հասարակական կյանքում հանուն Ալլահի: Ղուրանը, Ալլահի Գիրքը, և Ալլահի Մարգարեյի Սուննան, թող Ալլահը օրհնի նրան, ներկայացնում են լրացուցիչ մանրամասներ և հրամաններ կապված դրանց և ուրիշ բարձր ու առաքինի բարոյականությունների: