Իսլամի իմաստը

Իսլամ բառը նշանակում է հնազանդություն Ամենազոր Ալլահին, բոլոր արարածների արարչին եվ Տիրոջը, ամբողջ մարմնով և հոգով, ենթարկվածություն առ այն ինչ նա հրամայել է ու արգելել է Իր լուսաբանված Օրենքով ու կամովին հանձնվելը Իր կամքին եվ Դատաստաններին ու ընդունումները այն ամենի, ինչ կանխորոշել է մարդկանց համար երկրի վրա: Ալլահը ամենաշահեկանն ու գթասիրտն է, ով գիտի բոլոր մարդկանց ճիշտ կարիքները, ով միացնում է ինչը լավ է և զգուշացնում է չարիքից: Նրա պարզաբանված Օրենքը հոյակապ համապատասխանում է տիեզերական կարիքներին, իրավունքներին եվ մարդու պատասխանատվություններին:

Ամենազոր Ալլահը նշում է իր փառահեղ Ղուրանում կապված Մարգարե Իբրահիմի հետ / Աբրահամ/: «Տես, Նրա Տերը ասաց նրան.-Հնազահդվիր / aslim /: Նա ասաց.- Ես հնազանդվում եմ Տիրոջը եվ Տիեզերքի Արարչին» (2:131)

Սալամ» բառը նշանակում է « խաղաղություն» ու ծագել է նույն արաբերեն երեք տառանի արմատից SLM, ինչպես Իսլամ բառը: «Սալամ»-ը Ալլահի հատկանիշներից մեկն է , օրհնվի նրա անունները եվ հատկանիշները և Նրա Մեծությունը, ինչպես նշում է Ղուրանը. «Ալլահը Նա է , Ուրիշ Աստված չկա բացի Նա , Սուրբ Մեկը. Միապետը. Խաղաղության աղբյուրը /Կատարելությունը /, Հավատքի Պահապանը Հզոր Իշխանության մեջ, Անհաղթահարելին, Գերագույնը: Փառքն է Ալլահինը: Նա բարձր է բոլոր զուգընկերներից , որ վերագրում են նրան» (59:23)

«Սալամ»-ը նաև Ջեննայի / դրախտի / անուններից մեկն է: Ամենակարող Ալլահը նշում է Փառահեղ Ղուրանում: « Նրանց համար կլինի խաղաղության Տուն իրենց Տիրոջ հետ: Նա կլինի նրանց ընկերը, որովհետև նրանք կիրառել են ճիշտ ուղղություն » (6:127)

Դրախտի բնակիչները կողջունեն իրար «Սալամ» - ով, երբ հանդիպեն իրենց Տիրոջը, Ալլահին, ինչպես Նա նշել է. «Նրանց ողջույնը, Օրը երբ կհանդիպեն նրան, կլինի /Խաղաղություն/ և Նա պատրաստել է նրանց համար առաքինի Պարգև» (35:44)

Մուսուլմանները փոխանակում են պարզ և առաքինի ողջույն «Սալամ Ալեյքում» / Խաղաղություն լինի ձեր վրա / , երբ հանդիպում են, անցնում են իրար կողքով, երբ կանչում են միմյանց: Նույնիսկ , երբ մուսուլմանը մտնում է իր տուն և չի գտնում որևէ մեկին այնտեղ, նա ասում է «Սալամ Ալեյքում», քանի որ, նա առաջարկում է այս ողջույնը հրեշտակներին, ովքեր ներկա են այնտեղ և իրեն: Այս տեսակի ողջույնը օգնում է մեղմացնել սրտերը ամեն տեսակի դժգոհությունից և բարկացած մարդիկ կկարողանան զսպել իրենց, կփոխվեն բարյացակամի, կունենան հոգևոր հարգանք , հանգստություն, ապահովություն և երջանկություն: Հաճախ մուսուլմանները ողջունում են միմյանց , ասելով լրիվ տարբերակը, որը սովորել են Մարգարեյից: Դա է « Աս- Սալամու Ալեյքում ուա Ռահմաթուլահ» / As-Salam Aleikum wa Rahmatul'laah/, այսինքն «Թող Խաղաղությունը և Օրհնանքը Ալլահի լինի քո վրա և Նրա Գթասրտությունը»:

Մարգարեյի սովորությունում / հադիթում /, մենք գտնում ենք Ալլահի Մարգարեյի խոսքերը, որը դարձնում է այս ողջույնի տարածումը հավատքի կատարելության նշան: «Դու չես մտնի դրախտ, մինչև դու ձեռք չես բերի լիարժեք հավատք, և դու ձեռք չես բերի լիարժեք հավատք , մինչ չսիրեք իրար: Չառաջնորդեմ ես ձեզ մի գործողության, որը եթե հաստատեք իրար միջև, դուք կսիրե՞ք իրար: Տարածեք «Սալամ»-ի / խաղաղության / ողջույնը այնքան շատ ինչքան կարող եք ձեր միջև / հասարակությունում /:» (Մուսլիմ)

Եվ Ալլահի մարգարեն ասաց. «Առաջարկիր ուտելիք մեծահոգաբար ուրիշներին, նախաձեռնիր / խաղաղության / ողջույն ձեր միջև, ում դուք գիտեք և նրանց , ում դուք չգիտեք » (Բուխարի & Մուսլիմ)

Իսլամի նպատակն է պարբերաբար փնտրել , գոհացնել Ալլահին, Տիեզերքի արարչին և Տիրոջը, տիեզերական լավ և ճիշտ արարքներով: Ալլահը ասում է Փառահեղ Գրքում, Ղուրանում. « Օ, Գրքի Մարդիկ: Այստեղ եկել է ձեր մոտ Մեր Մարգարեն, պարզաբանելու ձեզ շատ ինչ դուք սովորություն ունեք թաքցնելու Գրքում և անցնել շատ / ինչ հիմա կարևոր չէ /: Այստեղ եկել է ձեզ Ալլահից լույս և պարզ Գիրք, որով Ալլահը առաջնորդում է բոլորին , ով փնտրում է Նրա հաճույքը «Սալամ» -ի / խաղաղության և ապահովության / ձևերով, առաջնորդում է նրանց մթությունից դուրս, Իր Կամքով, դեպի լույս և առաջնորդում է նրանց Ուղղու , որը Ուղիղ է:» (5:15-16)

Իսլամը պարունակում է ամբողջական ընկալում խաղաղության իմաստի, որը ներառում է ներքին , անձնական և հոգևոր և արտաքին հասարակական խաղաղություն: Ինչպես Ալլահի Մարգարեն ասաց, « Ճիշտ Մուսուլմանը այն անձն է , որից ուրիշ Մուսուլմանները զգում են անվտանգություն չարաշահումից և հարձակումներից իր լեզվի և ձեռքերի և ճիշտ ներգաղթյալը այն անձն է , ով մերժում է ինչ Ամենակարող Ալլահը հայտարարել է անօրինական» (Բուխարի & Մուսլիմ)

Ավելին , այն ներառում է գլոբալ տեսիլք ընդհանուր տիեզերական խաղաղության ամբողջ մարդկության համար: Քանի որ նրա հիմնական սկզբունքները ներառում են կայունություն, հոգևոր հարգանք և անհարձակողականություն նրանց , ովքեր վերաբերվում են

կետերին խաղաղ ձևով, մանավանդ նրանք , ովքեր ունեն հիմնովի հասկացություն դեպի լուսաբանված կրոնը Ալլահի , ինչպես հիմք իրենց քաղաքակրթությունների, ինչպիսիք են քրիստոնյաները և հրեաները: « Օ, դու ով հավատում է : Մտեք «as silm», «Աս –Սիլմ» / իսլամի խաղաղությանը, Ալլահին հնազանդվելով / ամբողջովին և ամբողջ սրտով և մի հետևի Սատանայի հետքերին, քանզի նա իրոք անիծված թշնամի է քեզ»: (2:208)

Իսլամի հրավերքը, Ալլահի տիեզերական կրոնը մեկնվում է բոլորին: Ամենակարող Ալլահը ասաց իր Փառահեղ Գրքում. «Ասա / Օ, Մուհամեդ /, Օ , մարդկություն , իրոք , ես ուղարկվել եմ ձեզ բոլորիդ , ինչպես Ալլահի Մարգարե:» (7:158)

Եվ Նա ասաց «Ճիշտ կրոնը Ալլահի դիմաց Իսլամն է»: (3:19)

Եվ Նա ասաց. «Եվ , ով փնտրում է կրոն ուրիշ քան իսլամն է , նրանից երբեք չի ընդունվի և հանդերձյալ կյանքում կլինի պարտվողներից մեկը:» (3:85)