ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԳՈՎԱԶԴՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ

Իսլամական էթիկայի ամբողջ ծածկագիրը փնտրում է գովազդել և հաստատել խաղաղություն, ուրախություն ամբողջ հասարակության մեջ: Այս ծածկագիրը միավորում է եղբայրությունը և բոլոր շահավետ բաները, որոնք հաստատում են խաղաղություն և արգելում են ամեն տեսակի գործողություն, որը տալիս է թշնամություն , ատելություն և չարիք մարդկանց մտքերում: Հետևաբար, եթե հասարակության անդամները դիմում են իսլամական էթիկայի, նրանք վայելում են խաղաղություն , անվտանգություն, հանգստություն և երջանկություն, որին նրանք բնականաբար ջանում են և ձգտում: Իսլամական բարոյականության բոլոր արժեքները դարձնում են ավելի լավ մարդ և մեծացնում են մարդուն առաքինի բնավորությամբ, որը հիացնում է բոլորին: Այդ գծերից են պարզությունը, ճշմարտությունը, առաքինությունը, համբերությունը, բարությունը: Իսլամի բարոյականությունը արմատախիլ է անում ամեն վատ ,գործողություն , վերաբերմունք, որը չի գոհացնում Ամենազոր Ալլահին, Արարչին և մարդկության Տիրոջը և որոնք անօրինական են: Եթե Մուսուլմանը անում է որևէ արգելված գործողություն , նա դատապարտում է իրեն պատժի այս աշխարհում ըստ իսլամական օրենքի կամ Ալլահի Բարկությունը կլինի հանդերձյալ կյանքում:

Ինչպես ժամանակակից արաբ գրող Ամիր-աշ-Շուակին հայտնեց , բացատրելով, որ ազգերը ոչինչ է , բայց իրենց բնավորությունները և բարոյականությունները. ՛՛ Եթե ազգի բարոյականությունները դադարում են, ազգը դադարում է : ՛՛