Islámská etika podporující mír

Celý islámský etický kodex usiluje o podporu a udržování míru, bezpečí a spokojenosti v celé společnosti. Tento kodex vede k bratrství a dalším prospěšným mírotvorným postojům a zakazuje všechny skutky, které podněcují zlo a šíří nenávist a zášť v lidských srdcích. Tedy pokud se členové společnosti řídí islámským etickým kodexem, výsledkem bude mír, bezpečí, klid a spokojenost, po kterých přirozeně touží a usilují o ně. Hodnoty islámské etiky vytvářejí morálnějšího člověka s ušlechtilými a všeobecně ceněnými vlastnostmi jako jsou pravdomluvnost, spravedlivost, odvaha, štědrost, trpělivost, vytrvalost, laskavost a zdvořilost.

Hlavním cílem islámské etiky je vymýcení škodlivého a obtěžujícího chování a postojů, které se nelíbí všemocnému Alláhovi, a které jsou proto prohlášeny za nepřípustné. Pokud muslim dělá nějaký ze zakázaných skutků, vystavuje se buď pozemskému trestu stanovenému podle islámského práva, nebo hněvu všemocného Alláha na onom světě.

Moderní arabský básník Ahmad Šawqí v jedné své básni vyjádřil myšlenku, že národy definuje jejich morálka a charakter:

Pokud morálka národa zanikne, Národ zanikne!